top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CẬP NHẬT LẦN CUỐI: 21 tháng 3, 2023

 

GIỚI THIỆU. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thỏa Thuận” này) điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập vào các Trang Web và Dịch Vụ được điều hành bởi hoặc thay mặt cho tinyBuild LLC và các bên liên kết của họ (“tinyBuild”, hoặc “chúng tôi”), cho dù bạn truy cập chúng thông qua một trình duyệt web, bằng bất kỳ ứng dụng phần mềm hoặc nền tảng chơi game nào, qua bất kỳ trang mạng xã hội bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Trong Thỏa Thuận này, chúng tôi gọi các trang web, blog, diễn đàn cộng đồng, và các tài nguyên trực tuyến khác mà chúng tôi điều hành hoặc có thể cung cấp tùy từng thời điểm (bao gồm những trang web do bên thứ ba điều hành thay mặt chúng tôi) là “(các) Trang Web” của chúng tôi và các game, sản phẩm, chương trình khuyến mãi, và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, ví dụ như các video game và ứng dụng của chúng tôi, cho dù có thể truy cập được qua phương tiện truyền thông xã hội, các nền tảng chơi game, máy tính, thiết bị di động hoặc thông qua trình duyệt web và các dịch vụ trực tuyến khác là “các Dịch Vụ” của chúng tôi.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI VÀ HOÀN TOÀN TUÂN THỦ HỢP ĐỒNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI (https://www.tinybuild.com/privacy-policy), BAO GỒM TẤT CẢ CÁC QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, HẠN CHẾ, VÀ THÔNG BÁO CÓ TRONG ĐÓ. BẠN ĐỒNG Ý THÊM LÀ SẼ NHẬN CÁC THÔNG BÁO BẮT BUỘC VÀ GIAO DỊCH VỚI CHÚNG TÔI THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ.

 

THỎA THUẬN NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA TINYBUILD, BAO GỒM TRANG WEB CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI WWW.TINYBUILD.COM, VÀ BẤT KỲ TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ NÀO KHÁC MÀ CHÚNG TÔI LIÊN KẾT VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀO LÚC NÀY HOẶC TRONG TƯƠNG LAI.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI, VUI LÒNG RỜI KHỎI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI NGAY LẬP TỨC VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN NÀY VÀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO VÀ SẼ CÔNG BỐ THÔNG BÁO VỀ BẤT KỲ ĐIỀU CHỈNH NÀO NHƯ THẾ TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC Ở NƠI TRỰC TUYẾN KHÁC. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHO BIẾT BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, NHƯ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI.

1. CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI VỀ TRẺ EM. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em. Các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới mười ba (13) tuổi.

Nếu bạn dưới mười ba (13) tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành ở quốc gia của bạn, không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi cho dù thông qua các Trang Web, Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc thông qua bất kỳ liên kết nào đến một dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi có thể cung cấp. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ một trẻ dưới mười ba (13) tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành ở quốc gia của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước theo yêu cầu của pháp luật để xóa và gỡ bỏ thông tin này khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn dưới 18 tuổi nhưng được ít nhất 13 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, là những người trực tiếp đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản của Thỏa Thuận này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và đồng ý với các điều khoản của Thỏa Thuận này vì lợi ích của một trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 18, vui lòng lưu ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc con bạn sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm tất cả các khoản phí tài chính và trách nhiệm pháp lý mà con bạn có thể phải gánh chịu. Vui lòng tự làm quen với các điều khoản này và các điều khoản trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

 

Các bậc cha mẹ nào cho rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới mười ba tuổi (13) có thể gửi yêu cầu đến support@tinybuild.com và chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước cần thiết để xóa tất cả thông tin đó và thông báo cho bạn về việc đó.

2. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG. Để truy cập các chức năng và ứng dụng nhất định trên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, bạn có thể phải đăng ký với chúng tôi. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ, có thể bao gồm ngày sinh, địa chỉ email, tên người dùng, và mật khẩu của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ tên người dùng nào, miễn là tên người dùng của bạn không được mạo danh người khác, là một từ giống hoặc tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu nổi tiếng, hoặc một từ phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có thể, nhưng không bắt buộc, sử dụng tên của chính mình. Nếu bạn sử dụng tên của mình, bạn đồng ý cho phép tên đó được gửi cho người khác thông qua một số chức năng của Trang Web và Dịch Vụ, bao gồm các blog và diễn đàn của chúng tôi. tinyBuild có quyền từ chối, xóa hoặc thay đổi bất kỳ tên người dùng nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

 

Một số chức năng của Trang Web và Dịch Vụ, chẳng hạn như mua sản phẩm và dịch vụ, có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ, thông tin lập hóa đơn và thẻ tín dụng. Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh.

 

Thỏa Thuận này và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi điều chỉnh thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua bất kỳ chức năng đăng ký trực tuyến nào. Vui lòng xem kỹ cả Thỏa Thuận này và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi.

3. CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin mua hàng, cùng với bất kỳ thông tin nào chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi đều tuân theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi cho biết sự đồng ý tiếp tục của bạn với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, bạn có thể xem lại chính sách này vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết Chính Sách Về Quyền Riêng Tư tại https://www.tinybuild.com/.

 

4. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng hoặc thay đổi bất kỳ nội dung, dịch vụ, chức năng, hoặc tính năng nào của các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Chúng tôi cũng có thể thay đổi các điều khoản của Thỏa Thuận này vào bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa Thuận này bằng cách nhấp vào liên kết Điều Khoản Sử Dụng Trang Web của chúng tôi, liên kết này xuất hiện trên trang chủ của chúng tôi tại https://www.tinybuild.com/. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web của chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Thỏa Thuận này, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản mới của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm định kỳ kiểm tra các điều khoản này để biết bất kỳ thay đổi nào.

Bất kỳ điều chỉnh hoặc thay đổi nào đối với Thỏa Thuận này sẽ thay thế tất cả các thông báo hoặc tuyên bố trước đây về các Trang Web và Dịch Vụ, tài liệu, nội dung, và ứng dụng của chúng tôi có trong đó. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Thỏa Thuận này thường xuyên. Chúng tôi cũng khuyến cáo bạn nên in ra một bản sao để lưu làm hồ sơ.

5. TUYÊN BỐ GỬI ĐIỆN TỬ VÀ SỰ ĐỒNG Ý. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo và thông tin khác liên quan đến các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi dưới dạng điện tử, bao gồm thông báo đến bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn có thể cung cấp.

 

6. NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG. Việc bạn sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi phải tuân theo Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Nguyên Tắc Cộng Đồng này. Các Nguyên Tắc Cộng Đồng này được thiết kế để tạo ra một trải nghiệm tích cực cho tất cả người dùng các Trang Web và Dịch Vụ, và bạn đồng ý không vi phạm Thỏa Thuận này, bao gồm các Nguyên Tắc Cộng Đồng này:

(i) Bạn đồng ý không đăng hoặc email nội dung phỉ báng, đe dọa người khác, đưa ra các tuyên bố quấy rối, vi phạm luật liên bang hoặc tiểu bang, thảo luận về các hoạt động bất hợp pháp với ý định thực hiện chúng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chứa ngôn từ hoặc hình ảnh tục tĩu (có nghĩa là khiêu dâm), mang tính bắt nạt, hoặc phi pháp khác, xúc phạm, hiếu chiến, vu khống, phân biệt chủng tộc, hoặc phản cảm hoặc hận thù đối với người khác.

 

(ii) Bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng sự thực theo sự hiểu biết chính xác nhất của bạn.

 

(iii) Bạn đồng ý không tiết lộ tên, địa chỉ, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép rõ của người đó hoặc bên đó.

 

(iv) Bạn đồng ý rằng nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn sẽ không cố đăng ký trên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ chức năng hoặc ứng dụng nào cần đăng ký. Nếu bạn trên 13 tuổi, bạn đồng ý không cho phép hoặc khuyến khích bất kỳ ai dưới 13 tuổi vi phạm quy tắc này.

(v) Bạn đồng ý không sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm mọi tài nguyên hoặc ứng dụng liên quan cho các mục đích phi pháp. Bạn đồng ý không bao giờ đăng hoặc trao đổi nội dung, dữ liệu, hoặc tập tin vi phạm bản quyền, thương hiệu, hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba.

(vi) Bạn đồng ý không chia sẻ, đăng, gửi, gửi chuyển, liên kết, hoặc truyền gửi nội dung có bản quyền trái phép thông qua các Trang Web của chúng tôi.

 

(vii) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không chia sẻ, đăng, gửi, gửi chuyển, liên kết, hoặc truyền gửi thư rác, SPAM, thư dây chuyền, kế hoạch đa cấp, cơ hội đầu tư, hoặc bất kỳ nội dung, thông tin hoặc thông tin liên lạc thương mại hoặc quảng cáo nào khác mà không được yêu cầu hoặc trái phép.

 

(viii) Bạn đồng ý không đề nghị, quảng cáo, hoặc giao dịch hoặc đề xuất giao dịch hàng hóa, dịch vụ, hoặc các hoạt động thương mại khác trong khi sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ bằng văn bản của chúng tôi.

 

(ix) Bạn đồng ý không phá vỡ hoặc cố gắng phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung hoặc biện pháp bảo vệ nào mà chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi có thể triển khai hoặc cung cấp trong các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi.

(x) Bạn đồng ý không tham gia hành vi gây rối trên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. Hành vi gây rối bao gồm, nhưng không giới hạn và tùy vào quyết định riêng của chúng tôi, bất kỳ việc gì cản trở chức năng, quá trình xử lý, hoặc trải nghiệm về các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi. bao gồm, nhưng không giới hạn, các bài đăng thương mại, gạ gẫm, quảng cáo, đăng nội dung văn bản lặp đi lặp lại, nhấn phím return quá mức, và gửi các tin nhắn không mong muốn cũng như bất kỳ hình thức liên lạc nào mang tính lạm dụng.

(xi) Bạn đồng ý không tải lên các tập tin chứa virus, sâu máy tính, phần mềm gián điệp, bom hẹn giờ, dữ liệu bị hỏng, hoặc phần mềm gây hoặc có thể làm hỏng, can thiệp hoặc làm gián đoạn các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

 

(xii) Bạn đồng ý không cản trở việc người dùng khác sử dụng các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm gửi các tin nhắn không mong muốn và các hình thức liên lạc lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

 

(xiii) Bạn đồng ý không khai thác lỗi, các tính năng chưa được ghi nhận, trap door, lỗi thiết kế, hoặc các vấn đề cố hữu với các Trang Web hoặc Dịch Vụ, hoặc nội dung của chúng tôi, bao gồm bất kỳ tài nguyên, chức năng, hoặc ứng dụng nào.

 

7. QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ.

“Quyền Sở Hữu Tài Sản Trí Tuệ” có nghĩa là, nhưng không giới hạn ở, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hình ảnh thương hiệu, logo, và tất cả các quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng “Nội Dung” của chúng tôi, cho dù là ở trên các Trang Web hay trong các Dịch Vụ của chúng tôi, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tài sản ảo, tiền tệ, văn bản, bài đăng trên diễn đàn, bài đăng chat, tin nhắn, nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa và tác phẩm âm thanh-hình ảnh, thiết kế và giao diện của các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi cũng như các ký tự, biểu tượng, bản nâng cấp, liên kết, tính năng, và Nội Dung khác của chúng tôi.

Chúng tôi bảo lưu mọi Quyền Sở Hữu Tài Sản Trí Tuệ đối với tất cả Nội Dung có trong hoặc bao gồm trên các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Đổi lấy việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng các Trang Web cũng như Dịch Vụ của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa Thuận này, bạn chỉ có thể tải xuống tài liệu từ các Trang Web của chúng tôi và sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn cũng đồng ý rằng không có giá trị tiền tệ nào có thể được quy cho việc bạn sử dụng các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi và bạn đang sử dụng chúng chỉ vì giá trị giải trí cá nhân của bạn.

Trừ khi được tinyBuild cho phép rõ, bạn không được phân phối, biểu diễn công khai, trưng bày, cho thuê, bán, truyền gửi, chuyển giao, xuất bản, chỉnh sửa, sao chép, tạo các phó bản, cho thuê, cấp phép phụ, biên dịch ngược, tháo rời, thiết kế ngược, hoặc sử dụng theo cách trái phép khác đối với Nội Dung của chúng tôi. Bạn đồng ý thêm rằng bạn không được sử dụng bất kỳ Nội Dung nào của chúng tôi, hoặc Nội Dung của các bên liên kết và các nhà phát triển bên thứ ba và các đối tác của chúng tôi, liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không được tinyBuild cho phép trước bằng văn bản; bạn cũng sẽ không sử dụng bất kỳ Nội Dung nào theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hoặc theo bất kỳ cách nào tiết lộ thông tin mật hoặc làm mất uy tín của tinyBuild hoặc các bên liên kết hoặc các nhà phát triển và đối tác bên thứ ba của chúng tôi. Không nội dung nào trong Thỏa Thuận này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, cấm hoặc khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nào đối với bất kỳ Nội Dung nào được cung cấp trong bất kỳ Trang Web và Dịch Vụ nào của chúng tôi theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào khác không phải là một phần của các Trang Web và Dịch Vụ nói trên.

Logo, tên tinyBuild, và tất cả đồ họa có trên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi là thương hiệu của tinyBuild hoặc các bên liên kết và đối tác của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong Thỏa Thuận này, không nội dung nào trên Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi được hiểu là cấp cho bạn giấy phép sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc bất kỳ Quyền Sở Hữu Tài Sản Trí Tuệ nào khác của chúng tôi. Nghiêm cấm sử dụng, tái tạo, sao chép, hoặc tái phân phối bất kỳ Quyền Sở Hữu Tài Sản Trí Tuệ nào của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện trên Trang Web và trong Dịch Vụ của chúng tôi nếu không thuộc sở hữu của tinyBuild thì là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

8. NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO. tinyBuild khuyến khích bạn thảo luận công khai về các Dịch Vụ của chúng tôi, sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi để tạo nội dung tùy chỉnh và phát trực tuyến nội dung trên các nền tảng như Twitch và YouTube, và tải nội dung của bạn (nếu có) lên các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi (Thỏa Thuận này gọi nội dung như thế là “Nội Dung Do Người Dùng Tạo” hay “UGC”).

 

Theo đó, tinyBuild cấp cho bạn quyền hạn chế, có thể thu hồi, miễn phí tác quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép con (trừ khi được yêu cầu để xuất bản UGC của bạn), quyền và giấy phép không độc quyền để sử dụng, hiển thị, và xuất bản UGC tích hợp Nội Dung của chúng tôi, và bản quyền và thương hiệu liên quan, với mục đích duy nhất là tạo UGC tuân theo các điều khoản của Thỏa Thuận này. Giấy phép của bạn để sử dụng Nội Dung của chúng tôi để tạo UGC sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo thêm cho bạn khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa Thuận này.

 

Bất kỳ bài đăng nào trên mạng xã hội hoặc UGC khác sẽ phải trung thực và không gây hiểu làm hoặc mang tính lừa đảo liên quan đến ý kiến, phát hiện, niềm tin, và trải nghiệm trung thực của bạn với các Dịch Vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý (i) giảm thiểu ngôn từ tục tĩu và tránh các chủ đề chính trị, tôn giáo, và các chủ đề gây tranh cãi khác; (ii) không sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi để quảng bá việc sử dụng hoặc bán rượu, dược chất phi pháp, thuốc lá, súng, vũ khí, hoặc việc sử dụng bất kỳ thứ nào bên trên; (iii) tránh mọi bình luận và hình ảnh mang tính phân biệt đối xử, xúc phạm, hận thù, và tình dục; và, (iv) chỉ hiển thị hình ảnh, video và hình động, âm nhạc và âm thanh, thương hiệu, logo, sản phẩm, và các tài liệu có bản quyền khác mà bạn đã nhận được quyền sử dụng.

 

Bạn sở hữu UGC của mình. Bất kể bất kỳ nội dung gì khác trong Thỏa Thuận này, tinyBuild thừa nhận rằng tất cả các quyền, quyền sở hữu, và lợi ích trong và liên quan đến UGC vẫn thuộc về bạn.

9. BẠN CẤP QUYỀN CHO TINYBUILD ĐỐI VỚI UGC MÀ BẠN CUNG CẤP. tinyBuild, bao gồm các bên liên kết và nhà phát triển bên thứ ba của chúng tôi, có thể cho phép bạn cung cấp UGC thông qua các Trang Web của chúng tôi hoặc thông qua các Dịch Vụ của chúng tôi mà những người khác có thể xem và truy cập. Bạn sở hữu UGC của bạn. tinyBuild không yêu cầu quyền sở hữu UGC mà bạn đăng trên các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc chia sẻ với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cần có sự cho phép hợp pháp nhất định của bạn để vận hành các Dịch Vụ của chúng tôi. Do đó, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên UGC, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn, miễn phí tác quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép con, trên toàn thế giới để lưu trữ, sử dụng, phân phối, điều chỉnh, chạy, sao chép, biểu diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo các phó bản từ UGC của bạn mà không phải bồi thường cho bạn.

Đôi khi, chúng tôi cũng yêu cầu hình ảnh, video, và nội dung khác từ người dùng của mình. Nếu bạn tải UGC lên theo yêu cầu của chúng tôi và chúng tôi sử dụng UGC của bạn thì chúng tôi sẽ có nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ghi nhận bạn với tư cách là người đóng góp. Theo đó, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, vĩnh viễn, miễn phí tác quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép con, trên toàn thế giới để sử dụng tên, hình ảnh, và tên người dùng của bạn để cung cấp cho bạn sự ghi nhận này. Vị trí chính xác, kích thước, kiểu chữ, và tất cả các khía cạnh khác của việc ghi nhận bạn sẽ được chúng tôi toàn quyền quyết định. Việc chúng tôi vô tình không ghi nhận như vậy sẽ không vi phạm Thỏa Thuận này.

Bằng việc tạo UGC và/hoặc tải UGC lên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý không đăng bất kỳ nội dung nào vi phạm Thỏa Thuận này, thỏa thuận giấy phép người dùng cuối hiện hành, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư, hoặc các Nguyên Tắc Cộng Đồng của chúng tôi. Bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp mà vi phạm Thỏa Thuận này, thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, hoặc chúng tôi cho là có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì đều có thể bị xóa.

10. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ UGC BẠN ĐĂNG HOẶC CUNG CẤP. Bạn hiểu rằng các diễn đàn, blog, và khu vực công cộng của chúng tôi là công khai và bạn không mong đợi quyền riêng tư liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào bên trên. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn truyền đạt qua các diễn đàn, blog, và các khu vực công cộng khác của chúng tôi đều có thể được người khác nhìn thấy và sử dụng và có thể dẫn đến các nội dung liên lạc không mong muốn. Vì điều này, chúng tôi khuyến khích bạn tránh tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bạn truyền đạt trên hoặc thông qua các diễn đàn, blog, và khu vực công cộng này.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ UGC nào bạn tạo hoặc đăng. Bạn đồng ý rằng bằng cách đăng bất kỳ nội dung nào lên các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đảm bảo và cam đoan rằng: (i) bạn sở hữu hoặc có giấy phép để đăng UGC của bạn và tất cả các thành phần cấu thành của nó hoặc có quyền hợp pháp để đăng UGC; (ii) UGC là chính xác và đúng sự thực; (3) việc sử dụng UGC không vi phạm các điều khoản của Thỏa Thuận này và sẽ không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng bạn sẽ miễn trách nhiệm cho tinyBuild và các bên liên kết và các nhà phát triển bên thứ ba của họ đối với mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ UGC hoặc nội dung hoặc thông tin nào khác mà bạn cung cấp, hoặc truyền gửi cho tinyBuild hoặc các bên liên kết hoặc các nhà phát triển bên thứ ba của họ. tinyBuild có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc UGC nào khỏi các Trang Web và Dịch Vụ của họ.

 

11. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ GIÁM SÁT. Chúng tôi cố gắng làm cho các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi trở nên dung hòa và chào đón mọi người, và chúng tôi tích cực giám sát và kiểm duyệt cách cộng đồng của chúng tôi đang sử dụng và tương tác với Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát hoặc sàng lọc các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi hoặc UGC được đăng lên đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng tinyBuild có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây theo toàn quyền quyết định của họ:

(i) Thay đổi, xóa, hoặc từ chối đăng hoặc cho phép đăng hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung hoặc tin nhắn nào trên bất kỳ Trang Web hoặc Dịch Vụ nào của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do nào.

(ii) Giám sát hoặc lọc bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể đăng, cung cấp, hoặc xem trên bất kỳ Trang Web hoặc Dịch Vụ nào của chúng tôi.

(iii) Tiết lộ bất kỳ nội dung, tin nhắn, hoặc thông tin liên lạc nào mà bạn có thể đăng lên bất kỳ Trang Web hoặc Dịch Vụ nào của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào để bảo vệ (1) tinyBuild và các bên liên kết, các nhà tài trợ, nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, đại lý, đại diện, và người dùng và khách truy cập Trang Web và Dịch Vụ của họ; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) thực thi các điều khoản của Thỏa Thuận này; hoặc (4) vì bất kỳ lý do hoặc mục đích nào khác.

12. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. tinyBuild, bao gồm các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba, và đối tác của chúng tôi, có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web và dịch vụ do bên thứ ba kiểm soát. Bạn đồng ý rằng cả tinyBuild cũng như các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba, và đối tác của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung hoặc khiếu kiện hoặc tài liệu nào khác trên các trang web của bên thứ ba đó. Bạn cũng đồng ý rằng cả tinyBuild lẫn các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba, và đối tác của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu kiện hoặc tổn thất nào do trang web của bên thứ ba gây ra.

13. HÀNG HÓA. Khi bạn đặt hàng các sản phẩm từ các Trang Web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng đơn hàng của bạn là một đề nghị mua các sản phẩm được liệt kê trong đơn hàng của bạn. Tất cả các đơn hàng phụ thuộc vào sự chấp nhận của chúng tôi và/hoặc sự chấp nhận của (các) đối tác đáp ứng đơn hàng của chúng tôi, và chúng tôi không bắt buộc phải bán sản phẩm cho bạn. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận đơn hàng, ngay cả sau khi chúng tôi gửi cho bạn email xác nhận với số đơn hàng và chi tiết về các mặt hàng bạn đã đặt.

 

Tất cả giá cả, giảm giá, và khuyến mãi đều có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá được tính cho một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ là giá có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng và sẽ được nêu trong email xác nhận đơn hàng của bạn. Tăng giá sẽ chỉ áp dụng cho các đơn hàng được đặt sau khi có những thay đổi đó. Giá niêm yết không bao gồm thuế hoặc phí vận chuyển và xử lý. Tất cả các loại thuế và phí như vậy sẽ được thêm vào tổng số hàng hóa của bạn và sẽ được liệt kê chi tiết thành từng khoản trong giỏ hàng và email xác nhận đơn hàng của bạn. Chúng tôi cố gắng hiển thị thông tin giá chính xác, tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi có thể vô tình mắc lỗi đánh máy, không chính xác, hoặc thiếu sót liên quan đến giá cả và tính khả dụng của hàng hóa. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác, hoặc thiếu sót nào vào bất kỳ lúc nào và hủy bất kỳ đơn hàng nào phát sinh từ những vấn đề đó. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi có thể ảnh hưởng đến giá và được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện tách biệt với Thỏa Thuận này. Nếu có mâu thuẫn giữa các điều khoản dành cho một chương trình khuyến mãi và Thỏa Thuận này, thì các điều khoản khuyến mãi sẽ chi phối.

Các điều khoản thanh toán tùy vào quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi phải nhận được thanh toán trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Bạn đảm bảo và cam đoan rằng (i) thông tin thẻ tín dụng mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, và hoàn chỉnh, (ii) bạn được ủy quyền hợp pháp để sử dụng thẻ tín dụng đó để mua hàng, (iii) các khoản phí phát sinh do bạn chịu sẽ được thanh toán bởi công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn, và (iv) bạn sẽ thanh toán các khoản phí phát sinh theo giá niêm yết, bao gồm phí vận chuyển và xử lý cũng như tất cả các loại thuế hiện hành, nếu có, bất kể số tiền được báo giá trên Trang Web tại thời điểm bạn đặt hàng.

Các bên liên kết và đối tác của chúng tôi sẽ sắp xếp vận chuyển sản phẩm cho bạn. Vui lòng kiểm tra trang sản phẩm riêng lẻ để biết các lựa chọn giao hàng cụ thể. Bạn sẽ thanh toán tất cả các chi phí vận chuyển và xử lý được cho biết trong quá trình đặt hàng. Ngày vận chuyển và giao hàng chỉ là ước tính và không thể được đảm bảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong các lô hàng.

 

Ngoại trừ bất kỳ sản phẩm nào được chỉ định là bán đoạn, không thể trả lại, hoặc không tuân thủ chính sách trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi theo cách khác, chúng tôi sẽ chấp nhận sản phẩm trả lại để được hoàn tiền giá mua của bạn, trừ đi chi phí vận chuyển ban đầu và chi phí xử lý miễn là việc trả hàng đó được thực hiện với bằng chứng mua hàng hợp lệ và các sản phẩm được trả lại ở tình trạng ban đầu, không bị thay đổi. Chúng tôi không cung cấp nhãn trả trước để trả hàng; bạn chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí vận chuyển và xử lý đối với các mặt hàng bị trả lại và bạn chịu rủi ro mất mát trong quá trình vận chuyển.

 

Chúng tôi không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp trên các Trang Web của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo hành nào đối với các sản phẩm đó. Tuy nhiên, các sản phẩm được cung cấp trên Trang Web của chúng tôi có thể được bảo hành bởi nhà sản xuất như được nêu chi tiết trong phần mô tả sản phẩm trên Trang Web của chúng tôi, đi kèm với sản phẩm, hoặc theo quy định của luật hiện hành. Để nhận được dịch vụ bảo hành đối với các sản phẩm bị lỗi, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn có trong bảo hành của nhà sản xuất.

 

14. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH. tinyBuild, bao gồm các bên liên kết và các nhà phát triển bên thứ ba và đối tác của chúng tôi, cung cấp các Trang Web và hoặc Dịch Vụ của chúng tôi ở dạng "NGUYÊN TRẠNG". Chúng tôi không bảo đảm hoặc cam đoan rõ ràng về các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ LÀ HIỂN NGÔN HAY NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CÓ HOẶC SẼ CÓ TÍNH KHẢ MẠI, CÓ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC NHU CẦU CỤ THỂ, HAY KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA CHÚNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC RẰNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ LÀ ĐÁNG TIN CẬY HOẶC HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TINYBUILD HOẶC CÁC BÊN LIÊN KẾT, CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN BÊN THỨ BA HOẶC CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO, THỰC TẾ HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC BẠN (HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO) SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC VIỆC BẠN ĐẶT NỘI DUNG CỦA BẠN TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC ĐỐI VỚI VIỆC BẠN DỰA VÀO THÔNG TIN THU ĐƯỢC TỪ HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. TINYBUILD CŨNG NHƯ CÁC BÊN LIÊN KẾT, CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN BÊN THỨ BA HOẶC ĐỐI TÁC CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ AI YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THAY MẶT BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC VÔ TÌNH, CHO DÙ CÓ THỂ DỰ ĐOÁN HOẶC KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN, (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, KHIẾU KIỆN VỀ PHỈ BÁNG, LỖI, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC GIÁN ĐOẠN TÍNH KHẢ DỤNG CỦA DỮ LIỆU), PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, HOẶC BẤT KỲ GIAO DỊCH MUA HÀNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY, HOẶC VIỆC BẠN ĐẶT NỘI DUNG TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC VIỆC BẠN DỰA VÀO THÔNG TIN THU ĐƯỢC TỪ HOẶC THÔNG QUA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, PHÁP ĐỊNH HOẶC LUẬT KHÁC, CHỈ NGOẠI TRỪ TRONG TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN TRONG ĐÓ VÀ CHỈ TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NHƯ VẬY.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT VÀ TỐI ĐA CỦA CHÚNG TÔI VÀ BIỆN PHÁP BỒI THƯỜNG DUY NHẤT CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN THỰC TẾ DO BẠN THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BẠN ĐÃ ĐẶT HÀNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

TinyBuild cũng như các bên liên kết hoặc các nhà phát triển hoặc đối tác bên thứ ba của nó đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng truyền gửi và nhận thông tin của bạn từ hoặc thông qua các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng khả năng truy cập các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi có thể bị suy giảm. tinyBuild, các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba và đối tác của họ từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các sự kiện như vậy.

16. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và miễn trách nhiệm cho chúng tôi, các bên liên kết của chúng tôi, và các nhà phát triển và đối tác bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, và đại diện tương ứng của họ đối với mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện, và chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba và các đối tác của chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác, nếu không thì bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định bất kỳ sự bảo vệ khả dụng nào.

17. GIẢI QUYẾT BẤT ĐỒNG. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất đồng giữa bạn và tinyBuild hoặc các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba hoặc đối tác của chúng tôi, bạn sẽ cố gắng giải quyết bất đồng một cách không chính thức trong ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi bắt đầu quy trình trọng tài (như quy định bên dưới). Quy trình thương lượng thiện chí, không chính thức này sẽ bắt đầu khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn, với điều kiện là thông báo của bạn bao gồm họ tên và địa chỉ của bạn (với tư cách là bên khiếu nại); bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc bất đồng của bạn có đầy đủ chi tiết; và biện pháp khắc phục cụ thể mà bạn tìm kiếm.

18. TRỌNG TÀI CÓ GIÁ TRỊ RÀNG BUỘC. Trong trường hợp thương lượng thiện chí về bất đồng của chúng ta không thành công khi hết thời hạn 30 ngày, như được quy định trong đoạn trước, bạn đồng ý rằng mọi bất đồng hoặc khiếu kiện mà bạn có thể có đối với chúng tôi hoặc các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba hoặc đối tác của chúng tôi sẽ (trừ trường hợp như được nêu bên dưới) được giải quyết cuối cùng và theo cách duy nhất bằng quy trình trọng tài có giá trị ràng buộc. Cụ thể là, mỗi chúng ta đồng ý rằng tất cả các khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm việc giải thích, hình thành, thực hiện, và vi phạm), mối quan hệ của các bên với nhau và/hoặc việc bạn sử dụng Sản Phẩm sẽ được giải quyết cuối cùng bằng quy trình trọng tài ràng buộc do JAMS tổ chức theo các quy định của các Quy Tắc Trọng Tài Toàn Diện hoặc các Quy Tắc Trọng Tài Tinh Giản, khi thích hợp, ngoại trừ bất kỳ quy tắc hoặc thủ tục nào điều chỉnh hoặc cho phép các vụ kiện tập thể.

Điều khoản trọng tài bên trên được lập theo một giao dịch liên quan đến thương mại giữa liên tiểu bang, và Đạo Luật Trọng Tài Liên Bang ("FAA") sẽ áp dụng cho việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thực thi và hình thành Thỏa Thuận này bất kể lựa chọn nào khác về điều khoản luật có trong Thỏa Thuận này. Trọng tài viên, chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền riêng để giải quyết tất cả các bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích, áp dụng, thực thi hoặc hình thành Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ khiếu kiện nào về việc tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này là vô hiệu hoặc có thể vô hiệu, hoặc liệu một khiếu kiện có phải tuân thủ quy trình trọng tài hay không. Trọng tài viên sẽ được trao quyền để đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào khả dụng tại tòa án theo luật hoặc theo luật công bằng. Quyết định của trọng tài viên sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên và có thể được đưa vào như phán quyết tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

Có thể truy cập các Quy Tắc JAMS về quy trình trọng tài tại http://www.jamsadr.com. Phí trọng tài và phần chia sẻ phí trọng tài của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Quy Tắc Trọng Tài Toàn Diện của JAMS, nhưng sẽ không kết hợp các Thủ Tục Kiện Tập Thể của JAMS và, trong trường hợp phù hợp áp dụng, các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Của Người Tiêu Dùng, bao gồm giới hạn hiện tại đối với phí trọng tài.

Ngoài ra, bạn hiểu và đồng ý rằng bất kể quốc gia hoặc tiểu bang nơi bạn sinh sống, quy trình trọng tài sẽ diễn ra tại Quận King, Washington, và bạn và chúng tôi đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào tại Quận King, Washington, buộc trọng tài phân xử, tạm dừng tố tụng chờ trọng tài phân xử, hoặc xác nhận, điều chỉnh, vô hiệu, hoặc đưa ra phán quyết về quyết định của trọng tài viên.

 

19. TỪ BỎ KIỆN TẬP THỂ. Mỗi bên chúng ta đồng ý thêm rằng bất kỳ quy trình trọng tài hoặc nguyên nhân kiện tụng nào khác liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ chỉ được tiến hành với tư cách cá nhân của chúng ta và không phải là một vụ kiện tập thể hoặc vụ kiện đại diện khác, và mỗi chúng ta đều từ bỏ quyền nộp đơn kiện tập thể hoặc tìm kiếm biện pháp khắc phục trên cơ sở tập thể. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể đưa ra một khiếu kiện chống lại tinyBuild hoặc các bên liên kết, đại diện, nhân viên, và giám đốc của họ với tư cách cá nhân của bạn chứ không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục tố tụng tập thể hoặc đại diện nào. Nếu bất kỳ tòa án hoặc trọng tài viên nào xác định rằng việc từ bỏ kiện tập thể được nêu trong đoạn này là vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào hoặc quy trình trọng tài có thể tiến hành trên cơ sở tập thể, thì điều khoản trọng tài nêu trên sẽ bị xem là vô hiệu toàn bộ và các bên được xem là đã không có thỏa thuận trọng tài phân xử bất đồng.

 

20. NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC. Bất kể quyết định chung của chúng ta là giải quyết tất cả các bất đồng thông qua quy trình trọng tài, một trong hai bên có thể khởi kiện tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang chỉ đối với các khiếu kiện về vi phạm hoặc vô hiệu bằng sáng chế, vi phạm bản quyền, vi phạm quyền nhân thân, vi phạm thương hiệu, và/hoặc chiếm đoạt bí mật thương mại, nhưng, để làm rõ, không phải là khiếu kiện liên quan đến giấy phép được cấp cho bạn đối với Sản Phẩm theo Thỏa Thuận này. Một trong hai bên cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp tại một tòa án giải quyết khiếu kiện nhỏ đối với các bất đồng hoặc khiếu kiện trong phạm vi thẩm quyền của tòa án đó.

 

21. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI CỦA THỎA THUẬN NÀY. tinyBuild đồng ý cung cấp thông báo trước 60 ngày về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản trọng tài của Thỏa Thuận này. Những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 60 và sẽ chỉ áp dụng cho bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh sau ngày thứ 60.

 

22. THẨM QUYỀN VÀ LUẬT ÁP DỤNG. Liên quan đến bất kỳ bất đồng nào giữa chúng ta, dù là được trọng tài phân xử hay cách khác, sẽ được giải thích và ràng buộc bởi luật pháp của tiểu bang Washington và luật liên bang của Hoa Kỳ. Mỗi bên chúng ta đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền của các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Quận King, Washington để giải quyết mọi khiếu kiện tuân theo các ngoại lệ đối với thỏa thuận trọng tài.

 

23. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN VÀ HIỆU LỰC CHUNG. Thỏa Thuận này và bất kỳ điều khoản, chính sách, quy tắc, và nguyên tắc bổ sung nào được đăng trên các Trang Web của chúng tôi cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và tinyBuild và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời trước đó. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này bị xem là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh, gần nhất có thể, ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ .

 

24. CHẤM DỨT. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm Thỏa Thuận này, các Nguyên Tắc Cộng Đồng, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi hoặc bất kỳ Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối (EULA) nào của chúng tôi, hoặc bất kỳ quy tắc hoặc nguyên tắc nào được đăng trên các Trang Web của chúng tôi, liên quan đến các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc trong Nội Dung của chúng tôi, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định toàn quyền của chúng tôi.

 

25. ĐIỀU TRA CÁC VI PHẠM BỊ CÁO BUỘC. Để đảm bảo rằng tinyBuild cung cấp một trải nghiệm chất lượng cao cho bạn và những người dùng khác của các Trang Web hoặc Dịch Vụ, và nội dung của chúng tôi, bạn đồng ý rằng tinyBuild và các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba và đối tác của họ có thể truy cập vào tài khoản và hồ sơ của bạn tùy trường hợp để điều tra các khiếu nại hoặc cáo buộc lạm dụng, vi phạm quyền của bên thứ ba, hoặc sử dụng trái phép các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. tinyBuild không có ý định tiết lộ sự tồn tại hoặc xuất hiện của một cuộc điều tra như vậy trừ khi luật pháp yêu cầu, nhưng chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi ngay lập tức, có hoặc không có thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm Thỏa Thuận này, các Nguyên Tắc Cộng Đồng hoặc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, hoặc đã cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, hoặc đã can thiệp khác vào việc sử dụng các Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi.

 

26. KHIẾU KIỆN VI PHẠM BẢN QUYỀN. tinyBuild tôn trọng quyền sở hữu tài sản trí tuệ của các bên khác và tuân thủ Đạo Luật Bản Quyền Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số năm 1998 (“DMCA”), đạo luật này cung cấp quyền truy đòi cho chủ sở hữu bản quyền nào cho rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm quyền của tinyBuild, các bên liên kết, các nhà phát triển bên thứ ba, đối tác, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định sở hữu tài sản trí tuệ nào đều có thể bị đình chỉ và/hoặc chấm dứt ngay lập tức.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị vi phạm trên các Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@tinybuild.com.

 

27. Thắc mắc. Nếu bạn có thắc mắc vào bất kỳ lúc nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại support@tinybuild.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện tại:

tinyBuild LLC

Attention: Data Protection Officer

1239 120th Ave NE, Suite A

Bellevue, WA 98005-2133


 

©2023 tinyBuild LLC. Bảo lưu mọi quyền. tinyBuild và logo tinyBuild là thương hiệu của tinyBuild LLC và các bên liên kết của họ tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bảo lưu mọi quyền.

bottom of page