top of page

ข้อกำหนดการใช้งาน

อัปเดตล่าสุด: 21 มีนาคม 2566

บทนำ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา

 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง" นี้) ใช้เพื่อควบคุมการใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณ ที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือในนามของบริษัท tinyBuild จำกัด และบริษัทในเครือ (“tinyBuild”, “เรา” หรือ “ พวกเรา”) ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงการใช้บริการ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน หรือผ่านแพลตฟอร์มเกมใดๆ บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม หรือเข้าถึงการใช้บริการโดยวิธีการอื่นๆ

 

ตลอดเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้ คำนิยามของเว็บไซต์ บล็อก ฟอรัมชุมชน และทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ ที่เราดำเนินการหรืออาจให้บริการเป็นครั้งคราว (รวมถึงที่ดำเนินการในนามของเราโดยบุคคลที่สาม) จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” ของเรา และ เกม ผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน และบริการที่เรานำเสนอ อาทิเช่น วิดีโอเกม และแอปพลิเคชันเกม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มเกม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเว็บเบราว์เซอร์ รวมทั้งบริการออนไลน์อื่นๆ โดยต่อจากนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ” ของเรา

 

ในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเรา คุณตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมด (https://www.tinybuild.com/privacy-policy) รวมถึงกฎ, ข้อกำหนด เงื่อนไข, ข้อจำกัด, และประกาศต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในนั้น คุณตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนที่จำเป็น และทำธุรกรรมกับเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และบริการทั้งหมดของ Tinybuild รวมถึงเว็บไซต์องค์กรของเรา WWW.TINYBUILD.COM และเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ที่เราเกี่ยวพันกับข้อตกลงฉบับนี้ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

 

หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดออกจากเว็บไซต์ของเราทันทีและหยุดการใช้บริการของเรา

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลา หากคุณดำเนินการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ในส่วนที่แก้ไขที่เกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเรา

 

1. นโยบายเกี่ยวกับเด็กของเรา เราเข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองเด็ก เว็บไซต์และบริการของเราไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี

หากคุณอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศของคุณ ห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เราไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ บริการ หรือผ่านลิงก์ไปยังบริการของบุคคลที่สาม ที่เราอาจจัดหาให้ ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์ในประเทศของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่กฎหมายกำหนด เพื่อทำลายหรือลบข้อมูลนี้ออกจากบันทึกของเรา

 

หากคุณอายุมากกว่า 13 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราได้ ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ให้ความยินยอมโดยตรงที่จะยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และได้ทำการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของเด็กที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี โปรดทราบว่า คุณจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์และบริการของเราโดยบุตรหลานของคุณอย่างเต็มที่ รวมถึงการเงินทั้งหมด ค่าใช้จ่าย และความรับผิดทางกฎหมายที่บุตรหลานของคุณอาจก่อขึ้น โปรดทำความเข้าใจกับข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ผู้ปกครองที่เชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใดๆ จากหรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบสาม (13 ปี) สามารถส่งคำขอไปที่ support@tinybuild.com และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทันที เพื่อลบข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและแจ้งให้คุณทราบ

 

2. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าถึงฟังก์ชันและแอปพลิเคชันบางอย่างบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณอาจต้องทำการลงทะเบียนกับเรา ในระหว่างการลงทะเบียน คุณจะต้องกรอกข้อมูลติดต่อ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลวันเกิด ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน คุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ใดๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ชื่อผู้ใช้งานของคุณจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อผู้ใช้งานของบุคคลอื่น หรือเป็นคำที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จนก่อให้เกิดความสับสน หรือคำที่เป็นการล่วงละเมิดในทางใดๆ คุณอาจใช้ชื่อของคุณเองในการตั้งเป็นชื่อผู้ใช้งานได้ แต่การใช้ชื่อของตนเองเป็นสิ่งที่ไม่บังคับ หากคุณใช้ชื่อของคุณเอง แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการส่งข้อมูลนี้ต่อไปยังผู้อื่น ผ่านเว็บไซต์และบริการบางอย่าง รวมถึงบล็อกและฟอรัมของเรา tinyBuild ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ลบ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์และบริการ เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ อาจกำหนดให้คุณต้องระบุชื่อ ที่อยู่ การเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัตรเครดิต คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

 

ข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เป็นการควบคุมข้อมูลที่คุณให้กับเรา ผ่านฟังก์ชันการลงทะเบียนออนไลน์ใดๆ โปรดตรวจทานข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมดอย่างละเอียดก่อน ที่จะส่งข้อมูลใดๆ มาให้กับเรา

 

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา รวมถึงข้อมูลการซื้อ ตลอดจนข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณมีการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://www.tinybuild.com/

 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา บริการ ฟังก์ชัน หรือคุณลักษณะของเว็บไซต์และบริการของเราได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา

คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงฉบับล่าสุดได้ โดยคลิกลิงก์ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าแรกของเรา ที่ https://www.tinybuild.com/ หากคุณยังมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดใหม่ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นการแทนที่ประกาศหรือแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงส่วนประกอบ เนื้อหา และแอปพลิเคชันที่อยู่ในนั้น ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ และเราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงของคุณด้วย

 

5. ใบแจ้งการจัดส่งข้อมูลและความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าเราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงประกาศและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเราทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลใดๆ ที่คุณอาจให้เราไว้

 

6. หลักเกณฑ์ของชุมชน การใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหลักเกณฑ์ของชุมชนเหล่านี้ โดยหลักเกณฑ์ของชุมชนด้านล่างนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์และบริการทั้งหมด และคุณตกลงที่จะไม่ละเมิดข้อตกลง รวมถึงหลักเกณฑ์ของชุมชน ดังต่อไปนี้:

 

(i) คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรือส่งอีเมลเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเป็นการคุกคาม สร้างข้อความล่วงละเมิดต่อผู้อื่น ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ หรือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นข้อความที่ลามกอนาจาร (เช่น ภาพอนาจาร) หรือรูปภาพ เป็นการกลั่นแกล้ง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหยียดหยาม ก่อสงคราม ใส่ร้าย เหยียดเชื้อชาติ หรือสร้างความไม่พอใจหรือแสดงความเกลียดชังต่อผู้อื่นอย่างมาก

 

(ii) คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงตามความรู้ ความเข้าใจที่ดีที่สุดของคุณ

 

(iii) คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือบุคคลนั้น

 

(iv) คุณตกลงว่าหากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณจะไม่พยายามลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือใช้งานฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่จำเป็นต้องลงทะเบียน หากคุณอายุมากกว่า 13 ปี คุณตกลงที่จะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีละเมิดกฎนี้

(v) คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงแหล่งข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรือแลกเปลี่ยนเนื้อหา ข้อมูล หรือส่งไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม

(vi) คุณตกลงที่จะไม่แบ่งปัน โพสต์ ส่ง แนบลิงก์ หรือส่งต่อเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

(vii) คุณตกลงว่าคุณจะไม่แบ่งปัน โพสต์ ส่ง ส่งต่อ แนบลิงก์ หรือส่งอีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่าย โอกาสในการลงทุน หรือเนื้อหา ข้อมูล หรือการสื่อสารเชิงพาณิชย์หรือส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต

(viii) คุณตกลงที่จะไม่เสนอโฆษณา หรือทำธุรกรรม หรือเสนอให้มีการทำธุรกรรมในสินค้า บริการ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราอย่างชัดเจน

(ix) คุณตกลงที่จะไม่หลีกเลี่ยง หรือไม่พยายามหลีกเลี่ยงการคุ้มครองหรือป้องกันเนื้อหาใดๆ ที่เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามและบริษัทในเครือของเรา อาจนำไปใช้หรือมีให้ในเว็บไซต์และบริการของเรา

(x) คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมก่อกวนบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา พฤติกรรมก่อกวน หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางการทำงาน การประมวลผล หรือประสบการณ์ของเว็บไซต์หรือบริการของเรา และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์เชิงพาณิชย์ การชักชวน การโฆษณา การโพสต์ข้อความซ้ำ การกดปุ่มย้อนกลับมากเกินไป และการส่งข้อความที่ไม่ต้องการและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมใดๆ

(xi) คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ ไทม์บอมบ์ ข้อมูลที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์ที่สร้างหรืออาจสร้างความเสียหาย แทรกแซง หรือรบกวนเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือเนื้อหาอื่นใดที่เราจัดทำให้คุณ

(xii) คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซงความเพลิดเพลินของผู้ใช้งานรายอื่นในเว็บไซต์หรือบริการของเรา รวมถึงการส่งข้อความที่ไม่เป็นที่ต้องการและการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมใดๆ

(xiii) คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากบั๊ก คุณลักษณะที่ไม่ปรากฏในเอกสาร ประตูกับดักของระบบ ข้อผิดพลาดในการออกแบบ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือเนื้อหา รวมถึงทรัพยากร ฟังก์ชัน หรือแอปพลิเคชันใดๆ

 

7. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รูปลักษณ์ทางการค้า โลโก้ และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด คุณตกลงว่า “เนื้อหา” ของเรา ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในบริการอื่นๆ ของเรา อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเสมือน สกุลเงิน ข้อความ โพสต์ในฟอรัม โพสต์แชท ข้อความ เพลง เสียง รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก เสียง งานด้านภาพ การออกแบบและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์และบริการของเรา ตลอดจนตัวละคร ไอคอน การอัปเกรด ลิงก์ คุณสมบัติ และเนื้อหาอื่นๆ ของเรา

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาทั้งหมดที่ระบุหรือรวมอยู่ในเว็บไซต์และบริการของเรา ในการพิจารณาว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ เราให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ผูกขาดและไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณเพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราและใช้บริการของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณยังตกลงด้วยว่าจะไม่มีการสร้างมูลค่าทางการเงินใดๆ ที่สามารถนำมาประกอบกับการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ และคุณกำลังใช้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เพื่อคุณค่าความบันเทิงส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก TinyBuild คุณไม่สามารถแจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณะ เปิดเผย ให้เช่า ขาย ส่ง ถ่ายโอน เผยแพร่ แก้ไข คัดลอก สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ให้เช่าช่วง แยกส่วน แยกองค์ประกอบ ถอดโครงสร้าง หรือการกระทำอื่นๆ ในการใช้เนื้อหาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงว่าคุณไม่ได้ใช้เนื้อหาใดๆ ของเรา หรือเนื้อหาของบริษัทในเครือของเรา หรือเนื้อหาจากผู้พัฒนาและพันธมิตรบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท tinyBuild และคุณจะไม่ใช้เนื้อหาใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภค หรือในลักษณะใดๆ ที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือหมิ่นประมาทแก่บริษัท tinyBuild หรือบริษัทในเครือของเรา หรือผู้พัฒนาและพันธมิตรบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีส่วนไหนที่สามารถตีความหมายว่าบริษัทได้มีการอนุญาตโดยปริยาย การใช้กฎหมายปิดปาก หรือมีความหมายเป็นอย่างอื่นในการให้ใบอนุญาต หรือให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่มีในเว็บไซต์และบริการใดๆ ของเราในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ นอกเหนือไปจากการเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และบริการที่กล่าวมาข้างต้น

 

โลโก้ ชื่อ และกราฟิกของ tinyBuild ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ หรือบริการของเรา ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ tinyBuild หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่บนเว็บไซต์หรือบริการของเราที่อนุญาตให้คุณใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเรา ดังนั้น จึงมิให้ใช้ ทำซ้ำ คัดลอก หรือแจกจ่าย สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายในการให้บริการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และในบริการของเราที่ไม่ใช่ของ tinyBuild เป็นเครื่องหมายของเจ้าของสิทธิ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

 

8. เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น tinyBuild สนับสนุนให้คุณพูดคุยเรื่องบริการของเราต่อสาธารณะ ใช้บริการของเราเพื่อสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองและสตรีมเนื้อหาบนแพลตฟอร์มเช่น Twitch และ YouTube และอัปโหลดเนื้อหาของคุณ (ตามความเหมาะสม) ไปยังเว็บไซต์และบริการของเรา (ในข้อตกลงฉบับนี้จะใช้คำเรียกว่า “เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น” หรือ “UGC”)

 

TinyBuild ให้สิทธิ์แบบจำกัด เพิกถอนได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ โอนไม่ได้ อนุญาตช่วงไม่ได้ (ยกเว้นที่จำเป็นในการเผยแพร่ UGC ของคุณ) ให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดและอนุญาตให้คุณใช้ แสดง และเผยแพร่ UGC ที่รวมเนื้อหาของเรา รวมถึง ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์เดียวในการสร้าง UGC ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ การอนุญาตให้คุณสามารถใช้เนื้อหาของเราเพื่อสร้าง UGC จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมหากมีการยุติข้อตกลงฉบับนี้ หรือหรือข้อตกลงฉบับนี้หมดอายุ

 

โพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือ UGC อื่นๆ จะต้องเป็นเนื้อหาที่เป็นความจริงและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นการหลอกลวงผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผ่านการแสดงความคิดเห็น การค้นพบ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะ (i) ลดการใช้ภาษาที่หยาบคายและหลีกเลี่ยงหัวข้อทางการเมือง ศาสนา และความขัดแย้งอื่นๆ (ii) ไม่ใช้บริการของเราเพื่อส่งเสริมการใช้หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาผิดกฎหมาย ยาสูบ อาวุธปืน อาวุธ หรือการใช้สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ (iii) หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นและรูปภาพที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ก้าวร้าว แสดงความเกลียดชังและทางเพศ และ (iv) แสดงเฉพาะรูปภาพ วิดีโอและภาพเคลื่อนไหว เพลงและเสียง เครื่องหมายการค้า โลโก้ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่คุณได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น

 

คุณเป็นเจ้าของ UGC ของคุณ แม้จะมีสิ่งอื่นใดในข้อตกลงนี้ tinyBuild รับทราบว่าสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดใน UGC ยังคงเป็นของคุณ

 

9. คุณให้สิทธิ์ TINYBUILD ในการใช้ UGC ที่คุณจัดทำ tinyBuild รวมถึงบริษัทในเครือและนักพัฒนาบุคคลที่สามอาจอนุญาตให้คุณจัดทำ UGC ผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านบริการของเรา ที่ผู้อื่นสามารถดูและเข้าถึงได้ คุณเป็นเจ้าของ UGC ของคุณ tinyBuild จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ UGC ที่คุณโพสต์บนบริการของเราหรือที่คุณแบ่งปันกับเรา อย่างไรก็ตาม เราต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายบางประการจากคุณเพื่อที่เราจะสามารถบริการแก่คุณได้ ดังนั้น เมื่อคุณแบ่งปัน โพสต์ หรืออัปโหลด UGC จะถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่เราในการโฮสต์ ใช้ แจกจ่าย แก้ไข เรียกใช้ คัดลอก เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงผล แปล และสร้างผลงานลอกเลียนแบบจาก UGC ของคุณโดยไม่ให้ค่าตอบแทนแก่คุณ

 

เรายังขอรูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ จากผู้ใช้งานของเราเป็นครั้งคราว หากคุณอัปโหลด UGC ตามคำขอของเรา และเรานำ UGC ของคุณไปใช้งาน เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการใช้งานเชิงพาณิชย์เพื่อให้เครดิตแก่คุณในฐานะผู้สนับสนุน ดังนั้น การให้สิทธิ์ของคุณ เป็นการให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาด เพิกถอนไม่ได้ ถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายโอนได้ อนุญาตช่วงได้ สิทธิ์ที่นำไปใช้ได้ทั่วโลก และอนุญาตในการใช้ชื่อ ชื่อที่คล้ายคลึงกัน และชื่อผู้ใช้ของคุณเพื่อให้เครดิตนี้แก่คุณ ทั้งนี้ ตำแหน่ง ขนาด สไตล์ และแง่มุมอื่นๆ ของเครดิตของคุณ จะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ความผิดพลาดโดยบังเอิญหรือความไม่ตั้งใจในการให้เครดิตดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้

 

การสร้าง UGC และ/หรือการอัปโหลด UGC ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะไม่โพสต์สิ่งใดที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหลักเกณฑ์ของชุมชนของเรา เนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้ซึ่งละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ปลายทาง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลใดๆ อาจถูกลบออก

 

10. คุณต้องรับผิดชอบต่อ UGC ที่คุณโพสต์หรือจัดทำ คุณเข้าใจดีว่าฟอรัม บล็อก และพื้นที่สาธารณะของเราเป็นความเป็นสาธารณะ และคุณไม่ได้คาดหวังความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณสื่อสารผ่านฟอรัม บล็อก และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ของเราอาจถูกผู้อื่นเห็น นำไปใช้ และอาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณสื่อสารบนหรือผ่านฟอรัม บล็อก และพื้นที่สาธารณะเหล่านี้

 

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดต่อ UGC ที่คุณสร้างหรือโพสต์ คุณตกลงว่าการโพสต์เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์และบริการของเรา แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการโพสต์ UGC ของคุณ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมด หรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์ UGC (ii) UGC นั้นถูกต้องและเป็นความจริง (3) การใช้ UGC ไม่ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และจะไม่ก่อให้เกิดการทำร้ายบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ tinyBuild และบริษัทในเครือและนักพัฒนาบุคคลที่สาม จากการร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดจาก UGC หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณจัดทำ จัดหา หรือส่งไปยัง tinyBuild หรือบริษัทในเครือหรือนักพัฒนาบุคคลที่สาม tinyBuild มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไข หรือลบกิจกรรมหรือ UGC ออกจากเว็บไซต์และบริการ

 

11. ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เว็บไซต์และบริการของเรามีความครอบคลุมและเป็นมิตร และเราจะตรวจสอบและกลั่นกรองวิธีที่ชุมชนของเราใช้งาน และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์และบริการของเราอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและตกลงว่า เราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือคัดกรองเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือ UGC ที่โพสต์ออกไป คุณรับทราบและตกลงว่า tinyBuild มีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว:

(i) แก้ไข ลบ หรือปฏิเสธในการโพสต์ หรืออนุญาตให้เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ถูกโพสต์หรือเก็บไว้ในเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ของเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

(ii) ตรวจสอบหรือคัดกรองการสื่อสารใด ที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจโพสต์ จัดทำ จัดหา หรือดูบนเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ของเรา

(iii) เปิดเผยเนื้อหา ข้อความ หรือการสื่อสารใดๆ ที่คุณอาจโพสต์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ของเราแก่บุคคลภายนอกเพื่อปกป้อง (1) tinyBuild และบริษัทในเครือ ผู้สนับสนุน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ตัวแทน และผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการ (2) ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาล หรือ (3) บังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (4) ด้วยเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อื่น

 

12. เว็บไซต์บุคคลที่สาม tinyBuild รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม และพันธมิตรของเรา อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการที่ควบคุมโดยบุคคลที่สาม คุณตกลงว่าทั้ง TinyBuild หรือบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม และพันธมิตร จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือการร้องเรียนใดๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณตกลงด้วยว่าทั้ง TinyBuild หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้พัฒนาบุคคลที่สามและพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมหรือการติดต่อระหว่างคุณกับบุคคลที่สาม และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการร้องเรียนหรือการสูญเสียใดๆ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

13. สินค้า เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงว่าคำสั่งซื้อของคุณคือข้อเสนอในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยอมรับของเรา และ/หรือ การยอมรับของคู่ค้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของเรา และเราไม่มีหน้าที่ต้องขายผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ เราอาจเลือกที่จะไม่รับคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเราจะส่งอีเมลยืนยันพร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อและรายละเอียดของรายการที่คุณสั่งซื้อให้กับคุณแล้วก็ตาม

 

ราคา ส่วนลด และโปรโมชั่นทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ราคาที่เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะเป็นราคาที่มีผลในขณะที่ทำการสั่งซื้อ และจะกำหนดไว้ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของคุณ การเพิ่มราคาจะใช้กับคำสั่งซื้อที่ทำหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้น ราคาที่โพสต์เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งและการจัดการ ภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังยอดรวมของสินค้าและจะแสดงรายการในตะกร้าสินค้าและอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลราคาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจเกิดการพิมพ์ที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา และความพร้อมในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ ได้ตลอดเวลา และยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว เราอาจนำเสนอโปรโมชั่นที่อาจส่งผลต่อการกำหนดราคาและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากจากข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดสำหรับโปรโมชันและข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้

 

เงื่อนไขการชำระเงินอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และต้องได้รับการชำระเงินก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ คุณรับรองและรับประกันว่า (i) ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณให้กับเราเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ (ii) คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ใช้บัตรเครดิตดังกล่าวสำหรับการซื้อ (iii) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคุณจะถูกนำไปใช้ โดยบริษัทบัตรเครดิตของคุณ และ (iv) คุณจะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคุณตามราคาที่โพสต์ ซึ่งรวมถึงค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมี โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่แจ้งบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่คุณสั่งซื้อ

 

บริษัทในเครือและพันธมิตรของเราจะจัดเตรียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ โปรดตรวจสอบหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับตัวเลือกการจัดส่ง คุณจะต้องชำระค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมดที่ระบุในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ วันที่จัดส่งและการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นและไม่สามารถรับประกันได้ เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง

 

ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กำหนดเป็นการขายขั้นสุดท้าย ไม่สามารถคืนเงินหรือคืนสินค้าได้ หรือที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเราและบริษัทในเครือ เราจะยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับเงินคืนตามราคาที่คุณซื้อ หักด้วยค่าขนส่งเดิมและ ค่าใช้จ่ายในการจัดการหากการส่งคืนดังกล่าวทำขึ้นพร้อมหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องและผลิตภัณฑ์จะถูกส่งคืนในสภาพเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เราไม่มีการแปะฉลากแบบชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการส่งคืน คุณต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าดำเนินการทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ส่งคืน และคุณต้องแบกรับความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจสูญหายระหว่างการจัดส่ง

 

เราไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา อาจอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต ตามรายละเอียดในคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด หากต้องการรับบริการการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต

 

14. คำปฏิเสธการรับประกัน tinyBuild รวมถึงบริษัทในเครือและผู้พัฒนาและพันธมิตรบุคคลที่สาม จัดทำเว็บไซต์และหรือบริการของเรา "ตามที่แสดงให้เห็น ณ ขณะนั้น" เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา

 

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันใดๆ ว่าเว็บไซต์และบริการของเราเป็นหรือจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่น่าพอใจ ถูกต้อง ทันเวลา เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือความจำเป็นหรือไม่ - การละเมิด เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์และบริการของเราหรือเนื้อหาใดๆ ข้างต้นจะตรงตามความต้องการของคุณ โดยปราศจากข้อผิดพลาด ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือเว็บไซต์ของเราจะเชื่อถือได้หรือทำงานโดยไม่หยุดชะงัก

 

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ คุณตกลงว่าทั้ง TINYBUILD หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือต่อคุณ (หรือบุคคลที่สามใดๆ) ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือการวางเนื้อหาของคุณบนเว็บไซต์ของเรา หรือการพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา TINYBUILD หรือบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สามหรือพันธมิตรของเรา จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อคุณ หรือต่อใครก็ตามที่เรียกร้องความรับผิดชอบในนามของคุณ สำหรับความเสียหายที่ตามมา ทั้งทางอ้อม บทลงโทษ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายโดยบังเอิญ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็ตาม (รวมถึงการจำกัดการเข้าถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ข้อผิดพลาด การสูญหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักของข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือการซื้อขายใดๆ ที่ทำบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ หรือของคุณ หรือจัดวางเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อความเชื่อมั่นของคุณในข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากสัญญา การละเมิด กฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ ยกเว้นเฉพาะในกรณีของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลล และเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกฎหมายกำหนดความรับผิดดังกล่าวเท่านั้น

 

ความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและสูงสุดของเราและการชดเชยแต่เพียงผู้เดียวและการชดเชยพิเศษเฉพาะคุณ จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินจริงที่คุณจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

 

ทั้ง TinyBuild และบริษัทในเครือหรือผู้พัฒนาหรือพันธมิตรบุคคลที่สามไม่ได้เป็นตัวแทนใดๆ เกี่ยวกับความสามารถของคุณในการส่งและรับข้อมูลจากหรือผ่านเว็บไซต์และบริการของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่า ความสามารถของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเราอาจลดลง tinyBuild บริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม และพันธมิตร ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

 

16. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และทำอันตรายต่อเรา บริษัทในเครือ ผู้พัฒนาและพันธมิตรบุคคลที่สามของเรา รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ และตัวแทนจากความรับผิด การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราในทางที่ผิด เราและบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาและพันธมิตรบุคคลที่สามของเราขอสงวนสิทธิ์ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการป้องกันและควบคุมแต่เพียงผู้เดียว ในเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะร่วมมือกับเราในการยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้น

 

17. การแก้ไขข้อพิพาท คุณตกลงว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคุณกับ tinyBuild หรือบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม หรือพันธมิตร คุณจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อยหกสิบ (60) วันก่อนที่จะเริ่มอนุญาโตตุลาการ (ตามตัวอย่างที่ระบุไว้ด้านล่าง) การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและโดยสุจริตนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าคำบอกกล่าวของคุณจะมีชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (ในฐานะฝ่ายที่ร้องเรียน) ลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณอย่างละเอียดเพียงพอ และการชดเชยข้อเรียกร้องตามที่คุณต้องการ

 

18. อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ในกรณีที่การเจรจาข้อพิพาทโดยสุจริตของเราล้มเหลวเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามที่ระบุในย่อหน้าก่อนหน้า คุณตกลงว่าข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อเราหรือบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรของเรา (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะได้รับการแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต่างยอมรับว่าการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงการตีความ การร่างใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการละเมิดข้อตกลง) ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาที่มีต่อกัน และ/หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกตัดสินในที่สุดโดยมีผลผูกพัน อนุญาโตตุลาการที่บริหารโดย JAMS ตามบทบัญญัติของกฎอนุญาโตตุลาการที่ครอบคลุมหรือ กฎอนุญาโตตุลาการที่ปรับตามความเหมาะสม โดยไม่รวมกฎหรือขั้นตอนใดๆ ที่ควบคุมหรืออนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 

บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการข้างต้นจัดทำขึ้นตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐ และกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง ("FAA") จะใช้บังคับกับการตีความ การบังคับใช้ การบังคับใช้ และการจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกอื่นของบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ อนุญาโตตุลาการและไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความ การบังคับใช้ การบังคับใช้ หรือการร่างใหม่ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใดๆ ที่ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะหรือเป็นโมฆียะ หรือไม่ว่าการเรียกร้องจะอยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ อนุญาโตตุลาการจะได้รับอำนาจในการผ่อนผันใดๆ ก็ตามที่จะมีได้ในศาลภายใต้กฎหมายหรือในความยุติธรรม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันคู่สัญญาและอาจเข้าสู่การตัดสินในศาลที่มีเขตอำนาจ

 

สำหรับการอนุญาโตตุลาการ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jamsadr.com ค่าธรรมเนียมการอนุญาโตตุลาการและส่วนแบ่งค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการของคุณจะอยู่ภายใต้ กฎอนุญาโตตุลาการแบบครอบคลุมของ JAMS แต่จะไม่รวมขั้นตอนการดำเนินคดีแบบกลุ่มของ JAMS และในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานขั้นต่ำของผู้บริโภค รวมถึงขีดจำกัดปัจจุบันในขณะนั้นในการยื่นอนุญาโตตุลาการ ค่าธรรมเนียม

 

นอกจากนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่าไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศหรือรัฐใด การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน และคุณและเราตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน, เพื่อบังคับอนุญาโตตุลาการ, เพื่อระงับกระบวนการพิจารณาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ, หรือเพื่อยืนยัน, แก้ไข, ยกเลิก, หรือทำการตัดสินในคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 

19. การสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม เราตกลงร่วมกันเพิ่มเติมว่าการอนุญาโตตุลาการหรือสาเหตุอื่นของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะดำเนินการในรูปแบบส่วนบุคคลของเราเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินการรูปแบบตัวแทนอื่นๆ และเราแต่ละคนสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการยื่นฟ้องแบบกลุ่มหรือขอการบรรเทาทุกข์แบบกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน และกรรมการของ tinyBuild หรือของ tinyBuild ในรูปแบบส่วนบุคลคของคุณเท่านั้น และไม่ใช่ในรูปแบบโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือตัวแทนใดๆ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการใดตัดสินว่าการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรืออนุญาโตตุลาการสามารถดำเนินการแบบกลุ่มได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นโมฆะทั้งหมด และให้ถือว่าคู่สัญญาไม่ได้ตกลงที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

20. ข้อยกเว้นในการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน แม้ว่าเราจะตัดสินใจร่วมกันในการแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดผ่านอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่อ้างเฉพาะการเรียกร้องการละเมิดสิทธิบัตรหรือความไม่ถูกต้อง การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิทางศีลธรรม การละเมิดเครื่องหมายการค้า และ/หรือการเปิดเผยความลับทางการค้า แต่ไม่ใช่ เพื่อความชัดเจน การอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่มอบให้คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอการบรรเทาทุกข์ในศาลเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเล็กน้อยสำหรับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องภายในขอบเขตอำนาจศาลของศาลนั้น

 

21. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการของข้อตกลงฉบับนี้ tinyBuild ตกลงที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 60 วันหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการของข้อตกลงนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 60 และจะมีผลในอนาคตกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 60 เท่านั้น

 

22. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมต่อกับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างเรา ไม่ว่าจะในทางอนุญาโตตุลาการหรืออื่น ๆ จะถูกตีความและผูกพันตามกฎหมายของรัฐวอชิงตันและกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา เราต่างยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลพิเศษและสถานที่ของศาลของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน เพื่อแก้ไขการเรียกร้องใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

 

23. การแยกส่วนและการบูรณาการ ข้อตกลงนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม นโยบาย กฎ และแนวทางที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ tinyBuild และใช้แทนข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อสะท้อนถึง ความตั้งใจดั้งเดิมของคู่สัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

 

24. การยุติการให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณหากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ แนวทางปฏิบัติในชุมชน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) หรือกฎหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ที่เกี่ยวข้องต่อบริการของเรา หรือในเนื้อหาของเรา หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

25. การสอบสวนการละเมิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อให้แน่ใจว่า tinyBuild มอบประสบการณ์คุณภาพสูงให้กับคุณและผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์หรือบริการ และเนื้อหาของเรา คุณตกลงว่า tinyBuild และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม และพันธมิตรอาจเข้าถึงบัญชีและบันทึกของคุณในแต่ละกรณี เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาการละเมิด การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือการใช้เว็บไซต์และบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต tinyBuild ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเปิดเผยการมีอยู่หรือการเกิดขึ้นของการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเราทันทีโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ และไม่ต้องรับผิดต่อคุณ หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลง แนวทางชุมชนของเรา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เรามีความเข้าใจที่ผิด หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

 

26. การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ tinyBuild เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและปฏิบัติตาม Digital Millennium Copyright Act ปี 1998 (“ DMCA ”) ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตละเมิดสิทธิ์ของพวกเขาภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ถูกพบว่าละเมิดสิทธิ์ของ tinyBuild บริษัทในเครือ ผู้พัฒนาบุคคลที่สาม พันธมิตร หรือบุคคลที่สาม หรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะถูกระงับและ/หรือยุติการให้บริการทันที

หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกละเมิดบนเว็บไซต์ของเราหรือบนบริการของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราที่ support@tinybuild.com

 

27. คำถาม หากคุณมีคำถาม ใดๆ โปรดติดต่อเราที่ support@tinybuild.com คุณยังสามารถติดต่อเราทางไปรษณีย์ได้ที่:

tinyBuild LLC

เรียน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

1239 120th Ave NE, Suite A

Bellevue, WA 98005-2133

 

©2023 tinyBuild LLC. สงวนลิขสิทธิ์. TinyBuild และโลโก้ TinyBuild เป็นเครื่องหมายการค้าของ TinyBuild LLC และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ขอสงวนลิขสิทธิ์

bottom of page