top of page

WARUNKI UŻYTKOWANIA

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 21 marca 2023

 

WPROWADZENIE. PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG.

Niniejsze Warunki użytkowania serwisu („Umowa”) regulują zasady korzystania i dostępu do stron internetowych i usług prowadzonych przez lub w imieniu tinyBuild LLC i jej podmiotów stowarzyszonych („tinyBuild”, „my” lub „nas”), bez względu na to, czy użytkownik uzyskuje do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej, za pomocą jakiejkolwiek aplikacji lub platformy do gier, za pośrednictwem jakiejkolwiek strony trzeciej sieci społecznościowej lub w jakikolwiek inny sposób.

W całej niniejszej Umowie odnosimy się do stron internetowych, blogów, forów społecznościowych i innych zasobów online, które prowadzimy lub możemy udostępniać od czasu do czasu (w tym obsługiwanych w naszym imieniu przez osoby trzecie) jako nasza „Strona(y) internetowa(e)” oraz gier, produktów, promocji i usług, które oferujemy, na przykład nasze gry wideo i aplikacje, niezależnie od tego, czy są dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych, platform do gier, komputerów, urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem przeglądarek internetowych i innych usług online , jako nasze „Usługi

KORZYSTAJĄC LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NASZYCH STRON INTERNETOWYCH I USŁUG, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE I PEŁNE PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI (https://www.tinybuild.com/privacy-policy), W TYM WSZYSTKICH ZASAD, WARUNKÓW, OGRANICZEŃ I POWIADOMIEŃ W NIEJ ZAWARTYCH. PONADTO UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE WYMAGANYCH POWIADOMIEŃ I DOKONYWANIE TRANSAKCJI Z NAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

NINIEJSZA UMOWA DOTYCZY WSZYSTKICH STRON INTERNETOWYCH I USŁUG TINYBUILD, W TYM NASZEJ FIRMOWEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.TINYBUILD.COM, A TAKŻE WSZELKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH I USŁUG, KTÓRE ŁĄCZYMY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ TERAZ LUB W PRZYSZŁOŚCI.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY I NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, PROSIMY O NIEZWŁOCZNE OPUSZCZENIE NASZYCH STRON INTERNETOWYCH I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY I NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI W DOWOLNYM MOMENCIE I OPUBLIKUJEMY POWIADOMIENIE O WSZELKICH TAKICH MODYFIKACJACH NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB W INNYM MIEJSCU ONLINE. KONTYNUUJĄC KORZYSTANIE Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

1. NASZA POLITYKA DOTYCZĄCA DZIECI. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona dzieci. Nasze Witryny i Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia.

Jeśli użytkownik ma mniej niż trzynaście lat (13) lub jest pełnoletni w swoim kraju, nie powinien przekazywać nam żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych, usług lub poprzez jakikolwiek link do usługi strony trzeciej, którą możemy zapewnić. W przypadku, gdy dowiemy się, że nieumyślnie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej trzynastego roku życia (13) lub wieku pełnoletności w kraju zamieszkania, podejmiemy wszelkie kroki wymagane przez prawo, aby usunąć te informacje z naszych rejestrów.

Jeśli użytkownik jest w wieku poniżej 18 lat, ale co najmniej 13 lat, może korzystać z naszych stron internetowych i naszych usług tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego, który bezpośrednio zgadza się być związany warunkami niniejszej Umowy. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i zgadzając się na warunki niniejszej Umowy na rzecz dziecka w wieku od 13 do 18 lat, należy pamiętać, że są w pełni odpowiedzialne za korzystanie przez dziecko z naszych stron internetowych i usług, w tym wszystkich opłat finansowych i odpowiedzialności prawnej dziecko może ponieść. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami oraz z warunkami naszej Polityki Prywatności.

Rodzice, którzy uważają, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej trzynastu (13) lat, mogą złożyć wniosek na adres: support@tinybuild.com, a my niezwłocznie podejmiemy niezbędne kroki, aby usunąć wszystkie takie informacje i powiadomić Cię o tym.

2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA. Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji i aplikacji na naszych Stronach lub Usługach, użytkownik może być zobowiązany do zarejestrowania się u nas. Podczas rejestracji wymagane będzie podanie danych kontaktowych, które mogą obejmować datę urodzenia, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik może wybrać dowolną nazwę użytkownika, pod warunkiem, że nie może ona być podszywaniem się pod inną osobę, określeniem, które jest takie samo lub łudząco podobne do znanego znaku towarowego, lub określeniem, które jest w jakikolwiek sposób obraźliwe. Możesz, ale nie jesteś zobowiązany do używania własnego nazwiska. Jeśli używasz własnego imienia i nazwiska, zgadzasz się na jego przekazywanie innym osobom za pośrednictwem niektórych funkcji strony internetowej i serwisu, w tym naszych blogów i forów. tinyBuild zastrzega sobie prawo do odrzucenia, usunięcia lub zmiany nazwy użytkownika według własnego uznania.

Niektóre funkcje Strony i Usług, takie jak zakup produktów i usług, mogą wymagać podania nazwiska, adresu oraz informacji o karcie rozliczeniowej i kredytowej. Jesteś zobowiązany do podania dokładnych i kompletnych informacji.

Niniejsza Umowa oraz nasza Polityka Prywatności regulują informacje, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem wszelkich funkcji rejestracji online. Prosimy o dokładne zapoznanie się zarówno z niniejszą Umową, jak i z naszą Polityką Prywatności przed przesłaniem nam jakichkolwiek informacji.

 

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, w tym informacje o zakupach, wraz z wszelkimi informacjami, które uzyskujemy poprzez korzystanie z naszych stron internetowych i usług, podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystanie z naszych Stron i Usług oznacza Państwa ciągłą zgodę na naszą Politykę Prywatności, którą można przejrzeć w dowolnym momencie klikając na link Polityka Prywatności na stronie https://www.tinybuild.com/.

4. ZMIANY W NINIEJSZEJ UMOWIE. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zmiany dowolnej treści, usługi, funkcji lub cechy naszych Stron i Usług w dowolnym momencie z lub bez powiadomienia. Możemy również w każdej chwili zmienić warunki niniejszej Umowy.

 

Z najbardziej aktualną wersją niniejszej Umowy można zapoznać się klikając na link Warunki korzystania z naszej strony internetowej, który znajduje się na naszej stronie głównej pod adresem https://www.tinybuild.com/. Jeśli nadal korzystasz z naszej strony internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian do tej Umowy, oznacza to, że akceptujesz nasze nowe warunki. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tych warunków pod kątem wszelkich zmian.

 

Wszelkie modyfikacje lub zmiany niniejszej Umowy, zastępują wszystkie poprzednie zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące naszych Stron i Usług, materiałów, treści i aplikacji w nich zawartych. Z tego powodu zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Umowy. Zalecamy również wydrukowanie kopii do własnej dokumentacji.

 

5. OŚWIADCZENIE I ZGODA NA DOSTAWĘ ELEKTRONICZNĄ. Użytkownik zgadza się, że możemy dostarczyć użytkownikowi powiadomienia i inne informacje dotyczące naszych stron internetowych i usług drogą elektroniczną, w tym powiadomienia na dowolny adres e-mail, który użytkownik może podać.

6. WYTYCZNE SPOŁECZNOŚCIOWE. Korzystanie przez użytkownika z naszych stron internetowych i usług podlega niniejszej umowie, w tym, bez ograniczeń, niniejszym Zasadom dotyczącym społeczności. Niniejsze Wytyczne Społecznościowe mają na celu stworzenie pozytywnego doświadczenia dla wszystkich użytkowników Stron i Usług, a użytkownik zgadza się nie naruszać Umowy, w tym niniejszych Wytycznych Społecznościowych:

(i) Użytkownik zobowiązuje się nie publikować ani nie wysyłać pocztą elektroniczną treści, które zniesławiają, stanowią grożbę wobec innych, składają napastliwe oświadczenia, naruszają prawo federalne lub stanowe, omawiają nielegalne działania z zamiarem ich popełnienia, naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, zawierają obsceniczny (np. pornograficzny) język lub obrazy, są nękaniem lub są w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwe, wojownicze, oszczercze, rasistowskie lub wysoce obraźliwe bądź nienawistne dla innych.

 

(ii) Zgadzasz się dostarczyć informacje, które są prawdziwe zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą.

 

(iii) Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać nazwiska, adresu ani żadnych danych osobowych osób trzecich bez wyraźnej zgody tej osoby lub strony.

 

(iv) Użytkownik zgadza się, że jeśli jest w wieku poniżej 13 lat, nie będzie próbował zarejestrować się na naszych Stronach lub naszych Usługach ani korzystać z żadnych funkcji lub aplikacji, w których wymagana jest rejestracja. Jeśli masz więcej niż 13 lat, zobowiązujesz się nie zezwalać ani nie zachęcać do naruszania tej zasady przez osoby poniżej 13 roku życia.

(v) Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z naszych Stron i Usług, w tym wszelkich powiązanych zasobów lub aplikacji do celów niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie zamieszczać ani nie wymieniać treści, danych lub plików, które naruszają prawa autorskie, znak towarowy lub inne prawa własności osób trzecich.

(vi) Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać, zamieszczać, wysyłać, przesyłać dalej, łączyć lub w inny sposób przekazywać nieautoryzowanych treści chronionych prawem autorskim za pośrednictwem naszych stron internetowych.

(vii) Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniać, zamieszczać, wysyłać, przekazywać dalej, linkować ani w inny sposób przekazywać wiadomości śmieciowych, SPAMu, łańcuszków, piramid finansowych, ofert inwestycyjnych ani żadnych innych niezamówionych lub nieautoryzowanych treści handlowych lub promocyjnych, informacji lub komunikatów.

 

(viii) Użytkownik zobowiązuje się nie oferować, reklamować, lub w inny sposób dokonywać transakcji lub proponować dokonywanie transakcji w zakresie towarów, usług lub innych działań komercyjnych podczas korzystania z naszych stron internetowych i naszych usług bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

(ix) Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić ani nie podejmować prób obchodzenia jakichkolwiek zabezpieczeń treści lub zabezpieczeń, które my lub nasi dostawcy będący osobami trzecimi i podmioty stowarzyszone mogą wdrożyć lub zapewnić w naszych witrynach internetowych i usługach.

(x) Użytkownik zobowiązuje się nie angażować w destrukcyjne zachowanie na naszych Stronach lub naszych Usługach. Zakłócające zachowanie obejmuje, bez ograniczeń i z zastrzeżeniem naszego wyłącznego uznania, wszystko, co zakłóca funkcjonalność, przetwarzanie lub doświadczenie naszych stron internetowych lub naszych usług. obejmuje, bez ograniczeń, komercyjne posty, nagabywania, reklamy, delegowanie powtarzającego się tekstu, uderzanie w klawisz powrotu nadmiernie i wysyłanie niechcianych wiadomości i obraźliwych komunikatów wszelkiego rodzaju.

(xi) Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegowskie, bomby czasowe, uszkodzone dane lub oprogramowanie, które powoduje lub może powodować uszkodzenie, zakłócenie lub przerwanie działania naszych stron internetowych lub naszych usług, lub jakiejkolwiek innej zawartości, którą dostarczamy użytkownikowi.

(xii) Użytkownik zobowiązuje się nie przeszkadzać innemu użytkownikowi w korzystaniu z naszych stron internetowych lub naszych usług, w tym poprzez wysyłanie niechcianych wiadomości i obraźliwych komunikatów dowolnego rodzaju.

 

(xiii) Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać błędów, nieudokumentowanych funkcji, drzwi pułapek, błędów projektowych lub problemów nieodłącznie związanych z naszymi witrynami lub usługami, lub treścią, w tym wszelkich zasobów, funkcjonalności lub aplikacji.

7. PRAWA WŁASNOŚCI I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

"Prawa własności intelektualnej" oznaczają, bez ograniczeń, prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, patenty, tajemnice handlowe, szatę graficzną, logo i wszelkie inne prawa własności. Użytkownik zgadza się, że nasza "Treść", czy to na naszych Stronach internetowych, czy w ramach naszych Usług, może obejmować, bez ograniczeń, wirtualne aktywa, waluty, tekst, posty na forum, posty na czacie, wiadomości, muzykę, dźwięk, zdjęcia, filmy, grafikę i prace audiowizualne, projekt i wygląd naszych Stron internetowych i naszych Usług, jak również nasze znaki, ikony, aktualizacje, linki, funkcje i inne Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych lub włączonych do naszych stron internetowych i usług. W zamian za zgodę na warunki zawarte w niniejszej umowie, udzielamy użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i korzystanie z naszych stron internetowych i naszych usług. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, użytkownik może pobierać materiały z naszych stron internetowych i korzystać z naszych usług wyłącznie na własny, osobisty, niekomercyjny użytek. Użytkownik zgadza się również, że żadna wartość pieniężna może być przypisana do korzystania z naszych stron internetowych lub naszych usług, a użytkownik korzysta z powyższego wyłącznie dla osobistej wartości rozrywkowej.

O ile tinyBuild nie wyrazi na to wyraźnej zgody, nie wolno rozprowadzać, publicznie wykonywać, wyświetlać, dzierżawić, sprzedawać, przekazywać, publikować, edytować, kopiować, tworzyć dzieł pochodnych, wynajmować, udzielać sublicencji, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób nieautoryzowanie wykorzystywać naszej Treści. Zgadzasz się również, że nie będziesz wykorzystywał żadnej z naszych Treści, ani Treści naszych oddziałów oraz deweloperów i partnerów stron trzecich, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie została uprzednio zatwierdzona na piśmie przez tinyBuild; nie będziesz również wykorzystywał żadnej z Treści w sposób, który może spowodować zamieszanie wśród konsumentów lub w jakikolwiek sposób, który ujawnia informacje poufne lub dyskredytuje tinyBuild lub nasze oddziały lub deweloperów i partnerów stron trzecich. Nic zawartego w niniejszej Umowie nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek Treści dostarczonej w każdej z naszych stron internetowych i usług w jakikolwiek sposób lub w formie innej niż jako część powyższych stron internetowych i usług.

Logo tinyBuild, nazwa oraz wszystkie grafiki zawarte na naszych stronach internetowych lub w naszych usługach są znakami towarowymi tinyBuild lub naszych oddziałów i partnerów. O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie, nic, co jest zawarte na naszej stronie internetowej lub w naszych Usługach, nie powinno być rozumiane jako udzielenie użytkownikowi licencji na korzystanie z jakichkolwiek naszych znaków towarowych, znaków usługowych, logo lub innych naszych praw własności intelektualnej. Wykorzystanie, reprodukcja, kopiowanie lub redystrybucja jakichkolwiek naszych praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe lub usługowe pojawiające się na stronie internetowej oraz w naszych Usługach, które nie są własnością tinyBuild są znakami ich właścicieli.

8. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. tinyBuild zachęca użytkownika do publicznego omawiania naszych Usług, korzystania z naszych Usług w celu tworzenia niestandardowych treści i strumieniowania treści na platformach takich jak Twitch i YouTube oraz do przesyłania swoich treści (w stosownych przypadkach) na nasze strony internetowe i Usługi (niniejsza Umowa odnosi się do takich treści jako "Treści generowane przez użytkownika" lub "UGC").

W związku z tym tinyBuild przyznaje użytkownikowi ograniczone, odwołalne, nieodpłatne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu (z wyjątkiem przypadków wymaganych do opublikowania UGC), niewyłączne prawo i licencję do korzystania, wyświetlania i publikowania UGC, które integrują naszą Treść oraz powiązane prawa autorskie i znaki towarowe, wyłącznie w celu tworzenia UGC zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Twoja licencja na wykorzystanie naszej Treści do tworzenia UGC zostanie automatycznie zakończona bez dalszego powiadomienia po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Wszelkie posty w mediach społecznościowych lub inne UGC będą zgodne z prawdą i nie będą wprowadzać w błąd ani zwodzić, jeśli chodzi o Twoją szczerą opinię, wnioski, przekonania i doświadczenia związane z naszymi Usługami. Ponadto użytkownik zgadza się (i) ograniczyć do minimum wulgaryzmy i unikać tematów politycznych, religijnych i innych kontrowersyjnych; (ii) nie wykorzystywać naszych Usług do promowania używania lub sprzedaży alkoholu, nielegalnych narkotyków, tytoniu, broni palnej, broni lub używania któregokolwiek z powyższych; (iii) unikać wszelkich dyskryminujących, obraźliwych, nienawistnych i seksualnych komentarzy i obrazów; oraz (iv) wyświetlać wyłącznie obrazy, wideo i animacje, muzykę i dźwięki, znaki towarowe, logo, produkty i inne materiały chronione prawem autorskim, do których użytkownik uzyskał prawo.

 

Jesteś właścicielem swojego UGC. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, tinyBuild uznaje, że wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do UGC pozostają po stronie użytkownika.

9. UŻYTKOWNIK PRZYZNAJE TINYBUILD PRAWA DO DOSTARCZANYCH PRZEZ SIEBIE UGC. tinyBuild, w tym nasze oddziały i deweloperzy będący osobami trzecimi, mogą pozwolić Ci na dostarczenie UGC za pośrednictwem naszych stron internetowych lub Usług, które mogą być przeglądane i dostępne dla innych. Jesteś właścicielem swoich UGC. tinyBuild nie rości sobie prawa do własności UGC, które umieszczasz w naszych Usługach lub udostępniasz nam. Jednak do działania naszych Usług potrzebujemy pewnej zgody prawnej od użytkownika. Dlatego też, kiedy udostępniasz, publikujesz lub przesyłasz UGC, udzielasz nam niewyłącznej, nieodwołalnej, bezterminowej, wolnej od tantiem, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na hosting, wykorzystanie, dystrybucję, modyfikację, uruchamianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tłumaczenie oraz tworzenie dzieł pochodnych Twojego UGC bez wynagrodzenia dla Ciebie.

 

Od czasu do czasu prosimy również o zdjęcia, filmy i inne treści od naszych użytkowników. Jeśli prześlesz UGC na naszą prośbę, a my wykorzystamy Twoje UGC, podejmiemy komercyjnie uzasadnione starania, aby uznać Cię za autora. W związku z tym użytkownik udziela nam niewyłącznego, nieodwołalnego, wieczystego, wolnego od opłat licencyjnych, zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu, ogólnoświatowego prawa i licencji na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, podobizny oraz nazwy użytkownika w celu przyznania mu tego kredytu. Dokładne umieszczenie, rozmiar, styl czcionki i wszystkie inne aspekty Twojego kredytu zostaną określone przez nas według naszego wyłącznego uznania. Żadne przypadkowe lub niezamierzone nieudzielenie przez nas takiego kredytu nie będzie stanowiło naruszenia niniejszej umowy.

 

Tworząc UGC i/lub przesyłając UGC na nasze strony internetowe lub nasze usługi, użytkownik zobowiązuje się nie publikować niczego, co narusza niniejszą Umowę, stosowną umowę licencyjną użytkownika końcowego, naszą Politykę prywatności lub nasze Wytyczne dla społeczności. Wszelkie treści dostarczone przez użytkownika, które naruszają niniejszą umowę, umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym, naszą politykę prywatności lub które z jakiegokolwiek powodu uznamy za niewłaściwe, mogą zostać usunięte.

 

10. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UGC, KTÓRE ZAMIESZCZA LUB DOSTARCZA. Użytkownik rozumie, że nasze fora, blogi i obszary publiczne są publiczne i że nie ma żadnych oczekiwań dotyczących prywatności w odniesieniu do korzystania z któregokolwiek z powyższych. Wszelkie dane osobowe przekazywane za pośrednictwem naszych forów, blogów i innych obszarów publicznych mogą być widziane i wykorzystywane przez innych i mogą skutkować niechcianą komunikacją. Z tego powodu zdecydowanie zachęcamy do unikania ujawniania swoich danych osobowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje przekazywane przez użytkownika na lub za pośrednictwem tych forów, blogów i obszarów publicznych.

 

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie UGC, które tworzy lub zamieszcza. Użytkownik zgadza się, że zamieszczając jakiekolwiek treści na naszych Stronach i Usługach, oświadcza i gwarantuje, że: (i) użytkownik jest właścicielem lub w inny sposób posiada licencję na zamieszczenie UGC i wszystkich jego elementów składowych lub jest w inny sposób prawnie upoważniony do zamieszczenia UGC; (ii) UGC jest dokładna i prawdziwa; (3) wykorzystanie UGC nie narusza warunków niniejszej Umowy i nie spowoduje szkody dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Dalej potwierdzasz i zgadzasz się, że zabezpieczysz tinyBuild i jej podmioty stowarzyszone oraz deweloperów stron trzecich przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wszelkich UGC lub innych treści lub informacji, które dostarczasz, zapewniasz lub przekazujesz tinyBuild lub jej podmiotom stowarzyszonym lub deweloperom stron trzecich. tinyBuild ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkiej aktywności lub UGC ze swoich stron internetowych i usług.

11. BRAK OBOWIĄZKU MONITOROWANIA. Staramy się, aby nasza strona internetowa i usługi były przyjazne dla wszystkich, a także aktywnie monitorujemy i moderujemy sposób, w jaki nasza społeczność używa i angażuje się w naszą stronę internetową i usługi. Jednakże użytkownik rozumie i zgadza się, że nie mamy obowiązku monitorowania lub ekranowania naszych stron internetowych lub usług, lub UGC zamieszczonych na nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że tinyBuild ma prawo, ale nie obowiązek, podjąć dowolne z poniższych działań według własnego uznania:

(i) Zmieniać, usuwać lub odmawiać zamieszczania lub zezwalać na zamieszczanie lub przechowywanie jakichkolwiek treści lub wiadomości na którejkolwiek z naszych Stron lub Usług z jakiegokolwiek lub bez powodu.

(ii) Monitorować lub filtrować wszelkie komunikaty, które użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia może zamieszczać, udostępniać lub przeglądać na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub usług.

(iii) Ujawnić wszelkie treści, wiadomości lub komunikaty, które można zamieścić na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub usług osobom trzecim w celu ochrony (1) tinyBuild i jej spółek zależnych, sponsorów, pracowników, urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, agentów, przedstawicieli oraz użytkowników i gości strony internetowej i usług; (2) zgodności ze zobowiązaniami prawnymi lub żądaniami rządowymi; lub (3) egzekwowania warunków niniejszej umowy; lub (4) z jakiegokolwiek innego powodu lub celu.

 

12. STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH. tinyBuild, w tym nasze oddziały, deweloperzy stron trzecich i partnerzy, mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych i usług kontrolowanych przez strony trzecie. Zgadzasz się, że ani tinyBuild, ani nasze oddziały, deweloperzy stron trzecich i partnerzy, nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek treści lub roszczenia lub inne materiały na takich stronach stron trzecich. Zgadzasz się również, że ani tinyBuild, ani nasze oddziały, deweloperzy i partnerzy stron trzecich nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek transakcje lub kontakty pomiędzy Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią, ani też nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek roszczenia lub straty spowodowane przez stronę strony trzeciej.

 

13. PRODUKTY. Składając zamówienie na produkty z naszych stron internetowych, użytkownik zgadza się, że jego zamówienie jest ofertą zakupu produktów wymienionych w zamówieniu. Wszystkie zamówienia podlegają naszej akceptacji i/lub akceptacji naszego partnera (partnerów) realizującego zamówienie, a my nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży produktów użytkownikowi. Możemy zdecydować się nie przyjąć zamówienia według własnego uznania, nawet po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, zawierającej numer zamówienia i szczegóły dotyczące zamówionych przedmiotów.

 

Wszystkie ceny, rabaty i promocje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Cena naliczana za produkt lub usługę będzie ceną obowiązującą w momencie złożenia zamówienia i będzie określona w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Wzrost cen będzie dotyczył tylko zamówień złożonych po takich zmianach. Ceny podane na stronie nie zawierają podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Wszystkie takie podatki i opłaty zostaną doliczone do sumy towarów i będą wyszczególnione w koszyku oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dokładamy wszelkich starań, aby wyświetlać dokładne informacje o cenach, jednak w niektórych przypadkach możemy popełnić niezamierzone błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z cenami i dostępnością. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym czasie oraz do anulowania wszelkich zamówień wynikających z takich zdarzeń. Możemy od czasu do czasu oferować promocje, które mogą wpływać na ceny i które są regulowane warunkami odrębnymi od niniejszej Umowy. W przypadku konfliktu pomiędzy warunkami promocji a niniejszą umową, obowiązują warunki promocji.

 

Warunki płatności zależą od naszego uznania i płatność musi zostać otrzymana przed przyjęciem zamówienia. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) informacje o karcie kredytowej, które nam dostarcza są prawdziwe, poprawne i kompletne, (ii) jest należycie upoważniony do korzystania z takiej karty kredytowej do zakupu, (iii) opłaty poniesione przez użytkownika będą honorowane przez firmę obsługującą kartę kredytową, oraz (iv) zapłaci opłaty poniesione przez użytkownika po cenach zaksięgowanych, w tym opłaty za wysyłkę i obsługę oraz wszystkie obowiązujące podatki, jeśli takie istnieją, niezależnie od kwoty podanej na stronie internetowej w momencie składania zamówienia.

 

Nasze oddziały i partnerzy zorganizują wysyłkę produktów do Ciebie. Prosimy o sprawdzenie na stronie poszczególnych produktów konkretnych opcji dostawy. Zapłacisz wszystkie koszty wysyłki i obsługi określone podczas procesu składania zamówienia. Terminy wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być zagwarantowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłkach.

 

Z wyjątkiem produktów oznaczonych jako przeznaczone do ostatecznej sprzedaży, nie podlegające zwrotowi lub w inny sposób niezgodne z polityką zwrotów i refundacji stosowaną przez nas i nasze podmioty stowarzyszone, przyjmiemy zwrot produktów w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu, pomniejszonej o oryginalne koszty wysyłki i obsługi, pod warunkiem, że taki zwrot zostanie dokonany z ważnym dowodem zakupu i produkty zostaną zwrócone w oryginalnym, niezmienionym stanie. Nie zapewniamy etykiet przedpłaconych dla zwrotów; jesteś odpowiedzialny za wszystkie opłaty za wysyłkę i obsługę zwracanych przedmiotów i ponosisz ryzyko utraty podczas wysyłki.

 

Nie produkujemy żadnego z produktów oferowanych na naszych Stronach. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do takich produktów. Produkty oferowane na naszej Stronie mogą być jednak objęte gwarancją producenta, wyszczególnioną w opisie produktu na naszej Stronie, dołączoną do produktu lub wymaganą przez obowiązujące prawo. Aby uzyskać serwis gwarancyjny dla wadliwych produktów, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w gwarancji producenta.

 

14. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI. tinyBuild, w tym nasze oddziały oraz deweloperzy i partnerzy stron trzecich, dostarczają nasze strony internetowe i usługi „TAK JAK JEST” Nie udzielamy żadnych wyraźnych gwarancji ani poręczeń dotyczących naszych Witryn lub naszych Usług.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE, ŻE NASZE STRONY INTERNETOWE I USŁUGI SĄ LUB BĘDĄ POKUPNE, O ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, DOKŁADNE, TERMINOWE, ODPOWIEDNIE DO OKREŚLONEGO CELU LUB POTRZEBY LUB NIENARUSZAJĄCE PRAW AUTORSKICH. NIE GWARANTUJEMY, ŻE NASZE STRONY INTERNETOWE I USŁUGI LUB JAKAKOLWIEK ICH ZAWARTOŚĆ SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE NASZE STRONY INTERNETOWE BĘDĄ NIEZAWODNE LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ.

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE ANI TINYBUILD, ANI NASZE ODDZIAŁY, DEWELOPERZY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI, ANI PARTNERZY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, ZARÓWNO RZECZYWISTE, JAK I WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z LUB ODNOSZĄCE SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY, LUB DO KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NASZYCH STRON INTERNETOWYCH PRZEZ PAŃSTWA (LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ), LUB DO UMIESZCZANIA TREŚCI NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH, LUB DO POLEGANIA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH STRON INTERNETOWYCH. ANI TINYBUILD, ANI JEJ ODDZIAŁY, DEWELOPERZY LUB PARTNERZY BĘDĄ PONOSIĆ JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB DOCHODZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI W JEGO IMIENIU ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE, PRZEWIDYWALNE LUB NIEPRZEWIDYWALNE (W TYM, LECZ NIE OGRANICZONE DO ROSZCZEŃ ZA ZNIESŁAWIENIE, BŁĘDY, UTRATĘ DANYCH LUB PRZERWĘ W DOSTĘPNOŚCI DANYCH), WYNIKAJĄCYCH Z LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NINIEJSZEJ UMOWY LUB KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, LUB WSZELKICH ZAKUPÓW DOKONANYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY, LUB UMIESZCZENIA TREŚCI NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH, LUB DO POLEGANIA NA INFORMACJACH UZYSKANYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH STRON INTERNETOWYCH, CZY TO W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, USTAWĘ LUB INNE PRAWO, Z WYJĄTKIEM TYLKO W PRZYPADKU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, GDZIE I TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYMAGA TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

NASZA JEDYNA I MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ TWÓJ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY BĘDZIE OGRANICZONY DO RZECZYWISTEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA PRODUKTY I USŁUGI, KTÓRE ZAMÓWIŁEŚ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

 

Ani tinyBuild, ani jego filie, ani deweloperzy lub partnerzy stron trzecich nie składają żadnych oświadczeń dotyczących możliwości przesyłania i odbierania informacji z lub za pośrednictwem naszych stron internetowych i usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego zdolność do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych i usług może być ograniczona. tinyBuild, jego oddziały, deweloperzy stron trzecich i partnerzy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z takimi zdarzeniami.

 

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i nie szkodzić nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i naszym programistom i partnerom będącym osobami trzecimi, w tym ich pracownikom, wykonawcom, urzędnikom, dyrektorom i przedstawicielom od wszelkich zobowiązań, roszczeń i wydatków, w tym opłat adwokackich, które wynikają z korzystania lub niewłaściwego korzystania z naszych stron internetowych i usług. My i nasze oddziały, twórcy stron trzecich i partnerzy zastrzegają sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu ze strony użytkownika, w którym to przypadku użytkownik będzie współpracował z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu między nim a tinyBuild lub naszymi oddziałami, deweloperami stron trzecich lub partnerami, użytkownik podejmie w dobrej wierze próbę nieformalnego rozwiązania sporu przez co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed wszczęciem postępowania arbitrażowego (jak przewidziano poniżej). Te nieformalne, prowadzone w dobrej wierze negocjacje rozpoczną się po otrzymaniu od Państwa pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem, że zawiadomienie to będzie zawierało Państwa pełne imię i nazwisko oraz adres (jako strony skarżącej); charakter i podstawę Państwa roszczenia lub sporu, z wystarczającymi szczegółami; oraz konkretne zadośćuczynienie, którego Państwo się domagają.

18. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. W przypadku, gdy nasze negocjacje w dobrej wierze dotyczące sporów nie powiodą się po upływie 30-dniowego okresu, zgodnie z poprzednim akapitem, Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory lub roszczenia, jakie może mieć Użytkownik wobec nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych, deweloperów będących stronami trzecimi lub partnerów będą (z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej) ostatecznie i wyłącznie rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. W szczególności, każdy z nas zgadza się, że wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Umową (w tym jej interpretacją, powstaniem, wykonaniem i naruszeniem), relacjami stron ze sobą i/lub korzystaniem z Produktu przez Użytkownika zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu administrowanego przez JAMS zgodnie z postanowieniami jego Kompleksowego Regulaminu Arbitrażowego lub Usprawnionego Regulaminu Arbitrażowego, odpowiednio, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe.

Powyższe postanowienie dotyczące arbitrażu zostało zawarte w ramach transakcji obejmującej handel międzystanowy, a Federalna Ustawa o Arbitrażu ("FAA") będzie miała zastosowanie do interpretacji, stosowania, egzekwowania i tworzenia tej Umowy, niezależnie od wszelkich innych postanowień dotyczących wyboru prawa zawartych w tej Umowie. Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub tworzeniem niniejszej Umowy, w tym bez ograniczeń wszelkich roszczeń, że całość lub jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu, lub czy roszczenie podlega arbitrażowi. Arbiter jest uprawniony do przyznania wszelkich środków zaradczych, które byłyby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Orzeczenie arbitra jest wiążące dla stron i może być wprowadzone jako wyrok do każdego właściwego sądu.

 

Regulamin JAMS regulujący przebieg arbitrażu jest dostępny na stronie http://www.jamsadr.com. Opłaty arbitrażowe oraz udział Użytkownika w wynagrodzeniu arbitra będą regulowane przez JAMS Comprehensive Arbitration Rules, ale nie będą zawierać JAMS Class Action Procedures oraz, w odpowiednim zakresie, minimalnych standardów konsumenckich, w tym obowiązującego w danym czasie limitu opłat za złożenie wniosku arbitrażowego.

 

Ponadto użytkownik rozumie i zgadza się, że niezależnie od kraju lub stanu, w którym mieszka, arbitraż odbędzie się w King County w stanie Waszyngton, a użytkownik i my zgadzamy się poddać osobistej jurysdykcji dowolnego sądu federalnego lub stanowego w King County w stanie Waszyngton, w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż lub potwierdzenia, modyfikacji, opróżnienia lub wydania wyroku w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra.

19. ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO. Każdy z nas zgadza się ponadto, że wszelkie postępowania arbitrażowe lub inne powództwa związane z niniejszą Umową będą prowadzone wyłącznie w ramach naszych indywidualnych możliwości, a nie jako powództwo zbiorowe lub inne powództwo reprezentacyjne, i każdy z nas wyraźnie zrzeka się prawa do wniesienia powództwa zbiorowego lub ubiegania się o zadośćuczynienie na zasadzie klasowej. Oznacza to, że możesz wnieść roszczenie przeciwko tinyBuild lub jej oddziałom, przedstawicielom, pracownikom i dyrektorom tylko w swoim indywidualnym charakterze, a nie jako powód lub członek klasy w jakimkolwiek rzekomym postępowaniu klasowym lub reprezentacyjnym. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym paragrafie jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony w oparciu o grupę, wówczas postanowienie arbitrażowe określone powyżej zostanie uznane za nieważne w całości, a strony będą uważane za nieuzgodnione w zakresie arbitrażu sporów.

 

20. WYJĄTEK OD WIĄŻĄCEJ ARBITRAŻU. Niezależnie od naszej wspólnej decyzji o rozstrzyganiu wszelkich sporów na drodze arbitrażu, każda ze stron może wytoczyć powództwo w sądzie stanowym lub federalnym, które dotyczy wyłącznie roszczeń z tytułu naruszenia lub unieważnienia patentu, naruszenia praw autorskich, naruszenia praw moralnych, naruszenia znaku towarowego i/lub przywłaszczenia tajemnicy handlowej, ale nie, dla jasności, roszczeń związanych z licencją udzieloną Użytkownikowi na Produkt na mocy niniejszej Umowy. Każda ze stron może również ubiegać się o pomoc w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie właściwości tego sądu.

 

21. ZMIANY POSTANOWIEŃ ARBITRAŻOWYCH NINIEJSZEJ UMOWY. tinyBuild zobowiązuje się do dostarczenia z 60-dniowym wyprzedzeniem wszelkich zmian w postanowieniach arbitrażowych niniejszej Umowy. Zmiany wejdą w życie 60. dnia i będą stosowane prospektywnie tylko do wszelkich roszczeń powstałych po 60. dniu.

22. JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE. W związku z jakimkolwiek sporem między nami, czy to w postępowaniu arbitrażowym, czy w inny sposób, będą interpretowane i wiązane przez prawo stanu Waszyngton i prawo federalne Stanów Zjednoczonych. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych lub federalnych w King County w stanie Waszyngton w celu rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń, które podlegają wyjątkom od umowy arbitrażowej.

23. ROZDZIELNOŚĆ I INTEGRACJA. Niniejsza Umowa oraz wszelkie dodatkowe warunki, polityki, zasady i wytyczne zamieszczone na naszych stronach internetowych stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a tinyBuild i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak blisko jak to możliwe, pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

 

24. ZAKOŃCZENIE UMOWY. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z naszych stron internetowych i usług, jeśli użytkownik narusza niniejszą Umowę, nasze Wytyczne dla społeczności, naszą Politykę prywatności lub którąkolwiek z naszych Umów licencyjnych użytkownika końcowego (EULA), lub jakąkolwiek zasadę lub wytyczną zamieszczoną na naszych stronach internetowych, związaną z naszymi usługami lub w naszej treści, lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego uznania.

 

25. DOCHODZENIE W SPRAWIE DOMNIEMANYCH NARUSZEŃ. W celu zapewnienia, że tinyBuild zapewnia wysokiej jakości doświadczenie dla Ciebie i innych użytkowników naszych stron internetowych lub usług, oraz treści, zgadzasz się, że tinyBuild i jego podmioty stowarzyszone, deweloperzy stron trzecich i partnerzy mogą uzyskać dostęp do Twojego konta i rejestrów w poszczególnych przypadkach w celu zbadania skarg lub zarzutów dotyczących nadużyć, naruszeń praw osób trzecich lub innych nieautoryzowanych zastosowań naszych stron internetowych i usług. tinyBuild nie zamierza ujawniać istnienia lub wystąpienia takiego dochodzenia, chyba że jest to wymagane przez prawo, ale zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta lub dostępu do naszych stron internetowych i usług, z lub bez powiadomienia użytkownika i bez odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli uważamy, że użytkownik naruszył niniejsze Porozumienie, nasze Wytyczne Społecznościowe lub naszą Politykę Prywatności, lub dostarczył nam fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, lub w inny sposób zakłócił korzystanie z naszych stron internetowych i usług.

 

26. ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. tinyBuild szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i przestrzega Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA"), który zapewnia regres dla właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa zgodnie z amerykańskim prawem autorskim. Każdy użytkownik, w przypadku którego stwierdzono, że naruszył prawa tinyBuild, jej podmiotów stowarzyszonych, deweloperów stron trzecich, partnerów lub innych osób trzecich, lub w inny sposób naruszył jakiekolwiek prawa lub przepisy dotyczące własności intelektualnej, podlega natychmiastowemu zawieszeniu i/lub rozwiązaniu.

 

Jeśli uważasz, że Twoja praca została naruszona na naszych Stronach lub w naszych Usługach w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami pod adresem support@tinybuild.com.

 

27. PYTANIA. Jeśli w każdej chwili masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem support@tinybuild.com. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem:

tinyBuild LLC

Uwaga: Inspektor ochrony danych

1239 120th Ave NE, Suite A

Bellevue, WA 98005-2133


 

©2023 tinyBuild LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. tinyBuild i logo tinyBuild są znakami towarowymi tinyBuild LLC i jej oddziałów w USA i innych krajach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

bottom of page